کتاب کودک و نوجوان: برایم بخوان: کودکانی تربیت کنیم که به مطالعه عشق بورزند

برایم بخوان: کودکانی تربیت کنیم که به مطالعه عشق بورزند

چرا در کشور ما کتاب و کتاب خوانی از جایگاه خوبی برخوردارنیست و آمارها نشان دهنده گسترش فرهنگ پسندیده کتاب خوانی نیستند. به راستی چه باید کرد؟ تا از برزخ کم خوانی و مطالعه نکردن رهایی پیدا کنیم؟

زیرا از سوی دیگر در برابر سد بزرگ خانواده ها و مدرسه ها قرار داریم که تمام سعی خود را در تشویق دانش آموزان بکار می برند تا آنان فقط بتوانند در امتحان های ورودی دانشگاه ها موفق شوند وآنچه که پس از این تلاش عظیم در ذهن دانش آموزان باقی می ماند همانا سختی وخشکی درس و کتاب های درسی و اضطراب امتحان و نمره است، در حالی که مطالعه در کنار درس نه تنها مانع درس خواندن نیست بلکه خود کمک بزرگی در تسهیل آن است. مطمئن باشید کودک با خواندن کتاب بینش واطلاعات وسیع تری بدست می آورد. برای ترویج کتاب خوانی و فراگیر شدن آن بهتر است از هم اکنون وقت خود را به بیکاری سپری نکنیم، یعنی در اتوبوس، قطار، هواپیما، اتاق انتظار پزشکان، بانک ها و... مطالعه کنیم. ابتدا اولین گام را از خانه برداشته و سپس دومین گام را در مدرسه ادامه داده و سومین کار هم اینست که کتاب را درمعرض دید کودک قراردهیم.

با خواندن این اثر والدین متوجه می شوند که چگونه کودک خود را کتاب خوان پرورش بدهند و این که چرا باید برای کودک کتاب بخوانیم و پیشنهادهایی هم برای مادرها و پدرهای شاغل دارد وهمچنین در چند فصل با گروه های سنی مختلف از پیش دبستان تا  ۱۱ -۱۲ سالگی نکاتی را یادآوری می کند که به کتاب خوان شدن فرزندان کمک می کند و برای آنان شرایطی فراهم می کند سرشار از لذّت و موفقیت.  

 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Read to me: raising kids who love to read
نویسنده
Bernice E Cullinan, برنیس ای. کولینان
برگردان
  • فاطمه امین ناصری
سال نشر
۱۳۸۲
راهنمای کتاب:
تحلیل کننده کتابشناسی:
فاطمه مرتضایی فرد

ديدگاه شما