کودکان با آسیب بینایی و آموزش تلفیقی

کتاب "کودکان با آسیب بینایی و آموزش تلفیقی" برای آموزگاران، مربیان، مدیران و برنامه ریزان آموزشی مراکز و مدارس " تلفیقی" نوشته شده است. مراکز و مدارس آموزشی تلفیقی، مراکزی هستند که دانش آموزان با آسیب بینایی در کنار سایر همسالان بینای خود به تحصیل می پردازند.

نویسندگان این کتاب از صاحبنظران و مربیان آموزش و پرورش کودکان با آسیب های بینایی هستند که تجربیات و دانش ارزشمند خود را در ارتباط با تاثیرات آسیب های بینایی بر فعالیت های اموزشی و پرورشی در اختیار مخاطب قرار می دهند و راهکارهای مفیدی برای برنامه ریزی مناسب آموزشی در مدارس تلفیقی ارائه می دهند. در صفحات نخست کتاب، انواع، طبقه بندی و علت های آسیب های بینایی و اندازه گیری میزان بینایی با تعریفی از اصطلاحات مربوط به آن ها آورده شده و ویژگی های محیط کلاس، فضای باز مدسه و فضای خارج از مدرسه بررسی شده است. در ادامه روش های عملی رو به رویی با مشکلات، برای مربیان در مراکز تلفیقی مورد بحث قرار گرفته و به روش های موفقیت آمیز تلفیق دانش آموزان با آسیب بینایی با سایر دانش آموزان، سازماندهی مناسب محیط آموزش، ایجاد امکانات واستفاده از ابزار کمک آموزشی برای آموزش این کودکان پرداخته شده است. مجموعه اطلاعات این کتاب و مطالعه منابع معرفی شده در پایان هر فصل، می تواند مهارت های حرفه ای آموزگاران و مربیانی را که آموزش و پرورش کودکان با آسیب بینایی را در کنار سایر دانش آموزان به عهده گرفته اند افزایش دهد.

 

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
کریستن آرتر، هیتر ال، استیو مک کال، مایک مک لیندن و جولیت استون
برگردان
  • محمد احمد پناه
سال نشر
۱۳۸۳

ديدگاه شما

عضویت در کانال تلگرام