چگونه استعداد ریاضی کودکان خود را پرورش دهیم؟

چگونه استعداد ریاضی کودکان خود را پرورش دهیم؟

در یادداشت مترجم این کتاب آمده است: «آنچه بسیاری از افراد از آموزش ریاضیات می دانند این است که کودک در گوشه ای بنشیند و مسائل کتاب درسی و کمک درسی را حل کند. بخشی از این اعتقاد به روش سنتی آموزش ریاضیات در مدارس ما مربوط می شود. ولی بخش دیگری از این اعتقاد مربوط به نگرش ما نسبت به مفاهیم ریاضیات است...

یادگیری کودکان در پیش از دبستان و دبستان بیشتر در خلال فعالیت های علمی (عینی به ذهنی) صورت می گیرد و تنها کار با مفاهیم مجرد این مفاهیم را در کودک درونی نمی سازد. در این کتاب سعی شده است مفاهیم ریاضیات و ارتباط آن ها با یکدیگر به صورتی ساده و قابل درک توضیح داده شود و برای هر یک از این مفاهیم بازی ها و فعالیت های شاد و عملی پیشنهاد می شود. هدف از تالیف این کتاب، کمک به پدران، مادران، مربیان و معلمان است تا یادگیری ریاضیات را برای کودکان ۳ تا ۱۰ ساله لذت بخش کنند.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
سوزان مرویت
برگردان
  • مصطفی کریمی
سال نشر
۱۳۷۹

ديدگاه شما