نوشته‌های مرتبط با: سیاوش مرشدی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «سیاوش مرشدی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کتاب کودک و نوجوان: جام زرین

جام زرین

کتاب جام زرین ترجمه کتاب «قیزیل آیاق» اثر قیّوم تانگری قولیف است. قیوم تانگری قولیف در کنار بِردی کِربابایف از پیشگامان ادبیات کودک و نوجوان ترکمن به شمار می روند.

ادامهٔ نوشته ...