نامه هایی به خوانندگان جوان و نوجوان

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با نامه هایی به خوانندگان جوان و نوجوان را مشاهده کنید.

زیر دسته بندی ها
خواننده‌ی عزیز در دوازده‌سالگی، بورسیه‌ای برای تحصیل در یک مدرسه‌ی خصوصی دخترانه‌، در شهر محل زندگی‌ام به من دادند. بسیاری از دختران از منطقۀ‌ ثروتمند دیگری به آن مدرسه می‌آمدند. آن‌ها را با جگوار و مرسدس‌بنز به مدرسه می‌رساندند و گران‌ترین غذاها خوراک‌شان بود! من هیچ‌ رقمه به آن محیط احساس تعلق پیدا نمی‌کردم.
سه شنبه, ۱۱ خرداد
خواننده‌ی عزیز
دوشنبه, ۲۷ اردیبهشت
عزیزی که این نامه را می‌خوانی نویسنده می‌تواند تمام جهان را در کتابی جای دهد. جدی می‌گویم. آدم می‌تواند برود داخل آن جهان؛ چیزهایی یاد بگیرد و آموخته‌هایش را بیاورد به جایی که به‌طور معمول در آن زندگی می‌کند. آدم می‌تواند از دریچه‌ی چشم شخصی دیگر بنگرد، با ذهن او فکر کند و نگران همان چیزی باشد که او نگرانش است.
یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت