معرفی کتاب هانا، قهرمان ما (کتاب الکترونیکی)
نویسنده:
علی‌اصغر سیدآبادی
سال انتشار:
۱۳۹۹
کتاب کودک و نوجوان: قصه گفتن به کمک حس لامسه (کتاب الکترونیکی)
نویسنده:
Tactile Book Advancement Group
http://www.tactilebooks.org
سال انتشار:
۱۳۹۱
شارون محیط زیست را پیدا می کند
نویسنده:
تام هاوکینز
Tom Hawkins
سال انتشار:
۱۳۹۱
کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه - راهنمای مناسب سازی کتاب برای همه
نویسنده:
Sissel Swensen
سیسیل هافگارد سونسن
سال انتشار:
۱۳۸۹
کتاب کودک و نوجوان: لالایی ها و ترانه های نوازشی، از تولد تا سه سالگی
نویسنده:
ثریا قزل ایاغ
سال انتشار:
۱۳۸۹