لالایی‌ها و ترانه‌های نوازشی، از تولد تا سه سالگی

کتاب «لالایی‌ها و ترانه‌های نوازشی، از تولد تا سه سالگی» بر پایه‌ی این اندیشه شکل گرفته است که ادبیات گزینه‌ی برتر برای پرورش ذهنی و عاطفی و روانی کودک است و «بر آن است تا نقشی را که ادبیات کودکان می‌تواند در سه سال اول زندگی، از نوزادی تا سه سالگی داشته باشد به پدران و مادران جوان یادآور شود، بخشی از مسئولیت آن‌ها که اصل است و اغلب از دیده پنهان می‌ماند.»

در این کتاب نخست ویژگی‌های کودکان این گروه سنی و سپس گونه‌های ادبی مناسب از گنجینه‌ی ادبیات عامیانه در چهار گروه لالایی‌ها، ترانه‌های نوازشی، بازی- ترانه‌های حسی – حرکتی و قصه‌های منظوم معرفی شده است. که با ارائه‌ی ویژگی‌ها و کارکردهای هر گونه ادبی و نکته‌هایی درباره‌ی گزینش آن‌ها همراه است و پدر و مادر جوان را به انتخاب آگاهانه رهنمون می‌شود. همچنین در این کتاب چند نمونه لالایی، ترانه و قصه‌ی منظوم در دسترس والدین قرار گرفته است.


جلد قدیمی کتاب «لالایی‌ها و ترانه‌های نوازشی»

نویسنده و گردآورنده‌ی این اثر «ثریا قزل‌ایاغ» از کارشناسان برجسته‌ی ادبیات کودکان و از کوشندگان نهاد کودکی در ایران و استاد کتابداری است.

تصویر اضافی
تهیه کننده
شبنم عیوضی
سال نشر
۱۳۸۹
نویسنده
ثریا قزل ایاغ
پدیدآورندگان
Submitted by editor3 on