"اجرای نمایش با عروسک انگشتی" در پایه سوم دبستان

"اجرای نمایش با عروسک انگشتی" در پایه سوم دبستان

  این فعالیت کارگاهی در پایه سوم دبستان دخترانه خورشید در اصفهان انجام شده است. شیوه کار را به قلم فخری ذهبیون، آموزگار این دبستان می‌خوانید:

با کودکان درباره نمایشنامه، گفت و گویی داشتم تا در حد سن خودشان درباره آن بدانند.  دانش آموزان را به گروه های سه نفری تقسیم کردم و از هر گروه خواستم یک نمایشنامه کوتاه با همفکری با هم بنویسند. 

کاغذ رنگی و سفید با مدادرنگی و قیچی و چسب در اختیارشان قرار گرفت تا شخصیت های نمایشنامه شان را به صورت عروسک انگشتی درست کنند. هرگروه با عروسک هایی که درست کرده بودند نمایش خود را برای دیگران اجرا کردند. کلاس در حالی که دانش آموزان غرق شور و نشاط بودند به پایان رسید. 

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۱-۲۷ ۱۶:۰۹
آموزگاران و مربیان:
نویسنده:
فخری ذهبیون
متن سفارشی:

ديدگاه شما