دانشنامه کودکان و نوجوانان آکسفورد : ۲ و ۱

دانشنامه کودکان و نوجوانان آکسفورد : ۲ و ۱
شناسنامه کتاب
عنوان اصلی: 
Oxford Children's Encyclopedia
برگردان: 
شهریار بهرامی اقدم...[و دیگران]
ویراستار: 
مجید ملکان و محمد رضا افضلی
ناشران: 
سال نشر: 
۱۳۸۳
توضیح تکمیلی نگارنده: 
عاطفه سلیانی

در مقدمه کتاب توضیحاتی درباره ویژگی های دایرة المعارف یا دانشنامه، مدخل های این دانشنامه، تنظیم مقاله های آن بر اساس الفبایی آمده است. سپس به چگونگی استفاده از دانشنامه اشاره شده است. دانشنامه کودکان و نوجوانان آکسفورد بیش از ۸۰۰ مدخل در زمینه های گوناگون علوم: فیزیک و مکانیک تا زیست شناسی و روان شناسی دارد. جلد اول آن در بر دارنده مدخل هایی است که شامل حرف "آ" تا حرف "ر" است و در جلد دوم، مدخل های حرف "ز" تا حرف "ی" آمده است. در پایان جلد دوم نمایه ای از کل مطالب برای جست و جوی دقیق تر آورده شده است.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام