دکتر سیوس

سخن دکتر سیوس درباره انسان

یک انسان، یک انسان است. مهم نیست که او چقدر کوچک است.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۴-۱۱ ۲۰:۵۹
متن سفارشی:

ديدگاه شما