سخن دکتر سیوس درباره انسان

دکتر سیوس

یک انسان، یک انسان است. مهم نیست که او چقدر کوچک است.

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.