طنز، ابزاری برای یادگیری موثر کودکان دارای نیازهای ویژه

طنز، ابزاری برای یادگیری موثر کودکان دارای نیازهای ویژه

Using Humor as a Tool for Effective Learning of Disabled Children

بهره گیری از طنز درآموزش کودکان دارای نیازهای ویژه، به آموزگاران آن‌ها کمک خواهد کرد که در آموزش درس‌ها و رفتار اجتماعی به این گروه از کودکان به موفقیت دست پیدا کنند. به کار بردن طنز در کلاس درس به دانش آموزان با نیازهای ویژه این امکان را می‌دهد که به مدرسه و یادگیری همچون سرگرمی نگاه کنند.

اهمیت کاربرد طنز در کلاس کودکان دارای نیازهای ویژه

برای آموزش مؤثر کودکان با نیازهای ویژه، محیط یادگیری باید دسترس پذیر و دارای ساختار دقیق باشد. برای مشارکت مؤثر دانش آموزان دارای نیازهای ویژه، ایجاد محیط آموزشی مناسب بسیار اهمیت دارد. آموزگار با کمک طنز و شوخی، می‌تواند به شکلی تاثیرگذار رفتارهای خشونت آمیز را که در این گروه از دانش آموزان به تدریج افزایش می‌یابند، مدیریت کند.

  •  با افزودن طنز به آموزش، آموزگاران می‌توانند فشارهای اجتماعی و روانی کودکان دارای نیازهای ویژه را مهار کنند. طنز، شادابی و تحرک و رنگ تازه‌ای به دنیای علمی این گروه از کودکان می‌دهد و به این ترتیب در فرآیند یادگیری، احساس شادی و لذت می‌کنند.
  • طنز فشارهای روانی و نیز هیجان‌های رفتاری کودکان ناتوان را در کلاس کاهش می‌دهد و با تأثیر در خور توجهی که در کاستن تنش و فشار دارد، در فرآیند آموزش به آموزگار کمک می‌کند.
  • ایجاد محیط شاد و مثبت در کلاس می‌تواند از رفتارهای غیر قابل قبول بسیاری از دانش آموزان پیشگیری کند. تأثیر واکنش‌های غیر جدی و همراه با شوخی به این گونه رفتارهای غیر قابل قبول، سودمندی طنز را ثابت می‌کند. طنز ابزار موثری برای برخورد آسان و تاثیرگذار با بعضی از مسائل در کلاس کودکان دارای نیازهای ویژه است.
  • هدف اصلی از کاربرد طنز، ایجاد محیطی آرام و راحت است و باید بتواند توجه کودک را از رفتارهایی که در روند یادگیری او اختلال ایجاد می‌کنند، به سوی آموزش جلب کند. استفاده از طنز باید بر این پایه استوار باشد که دانش آموزان آن را درک کنند و برایشان سودمند باشد.

  • آموزگار می‌تواند با جالب و دلچسب کردن روابط خود با دانش آموزان، ارتباط مثبت خود را با آن‌ها گسترش دهد. اگر شیوه‌های آموزشی از گیرایی و کشش برخوردار باشند، دانش آموزان به یادگیری علاقه مند می‌شوند و نیازهایشان را آزادانه و به راحتی در کلاس درس بیان می‌کنند.
  • بهره گیری از طنز به آموزشگر کمک می‌کند که به نیازهای ویژهٔ این گروه از کودکان با روش‌های جالب و مؤثر پاسخ دهد. اگر محیط کلاس قابل قبول و جذاب باشد، آموزگار و دانش آموز هر دو با شادی در کلاس‌ها حاضر می‌شوند و به یادگیری به عنوان فعالیتی لذت بخش و سازنده نگاه می‌کنند. ایجاد کلاسی جذاب و جالب ممکن است به شکلی چشمگیر، کمبودهای علمی آن‌ها را کاهش، و توانایی‌شان را در فرآیند یادگیری افزایش دهد.

 

در پیوند با این مقاله بخوانید:

درک کودک تان را از طنز گسترش دهید

دستاورد آثار طنز، شادی و رشد تفکر انتقادی در نوجوانان است

ضرورت خواندن کتاب‌های طنز برای کودکان

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹-۰۵-۲۴ ۲۳:۰۶
برگردان:
ندا میرزا زاده
متن سفارشی:

ديدگاه شما