لالایی تالشی

لالایی تالشی
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

برگردان لالایی :

بخواب لای لای بخواب فرزندم  

نور چشم من 

هنوز روز نشده است

از دیدنت هنوزسیرنشده ام

بگذار بر روی غنچه شبنم بریزد تا تبدیل به گل شود

بگذار به دیدنت سیر شوم

 

گردآورنده: از روستای ولی آباد پره سر تالش: محمد شفاهی چروده ( رحیمیان تالش )

راهنما

عضویت در کانال تلگرام