مهر انگیز منوچهریان

مهر انگیز منوچهریان
مشخصات
نام: 
مهر انگیز
نام خانوادگی: 
منوچهریان

مهر انگیز منوچهریان در سال ۱۲۹۳(ش.) در مشهد زاده شد. پدرش، منوچهر منوچهریان از آزادی خواهان نامی دوره ی مشروطه بود.مهر انگیز همراه خانواده به تهران آمد ودر سال های آغاز حکومت پهلوی اول وارد دبستان شد، سپس به دبیرستان و بعد به دارالمعلمات رفت. 

پس از آنکه دختران توانستند به دانشسرای عالی راه یابند، وی نیز همراه نخستین گروه دختران وارد دانشسرا شد و در رشته ی  فلسفه و علوم تربیتی درس خواند. هنگام تحصیل در دانشسرا، پژوهشی با عنوان "محیط طفل در ایران از بدو تولد تا هفت سالگی" انجام داد. منوچهریان در سال ۱۳۱۷ تحصیلات خود را به پایان رساند و با پیوستن به وزارت معارف، دبیر فلسفه و روان شناسی دبیرستان های تهران شد. او که می خواست در دگرگون کردن وضعیت نابسامان زنان ستم دیده ی ایران و آشنا کردن آن ها با جایگاه و حقوق خویش در جامعه نقشی داشته باشد، برآن شد که در دانشگاه تهران درس حقوق بخواند. اما چون یک زن بود، پنج سال چشم به راه ماند و سرانجام با پایداری و استواری، به دانشکده ی حقوق راه یافت. پس از آنکه از این دانشکده در سال ۱۳۲۷ دانش آموخته شد، پروانه ی وکالت دادگستری را دریافت کرد و همچنان به تحصیل ادامه داد تا در سال ۱۳۳۷از دانشگاه تهران دکترای حقوق جزا گرفت و در شمار صاحب نظران دادگاه های  ویژه ی کودکان ونوجوان و مقو له ی ناساز گاری های خانوادگی در آمد. منوچهریان بیش از ۱۲کتاب در رشته های مختلف حقوق و آموزش و پرورش نوشته است، از جمله: "طرح قانون حمایت صغار،" "طرح قانون خانواده" و"تفسیر اعلامیه جهانی حقوق بشراز نظر حقوق زن ایرانی" و "زیبایی شناسی برای سال ششم متوسطه". او بنیان گذار و رییس اتحادیه زنان حقوقدان ایران، عضوزنان حقوقدان وابسته به سازمان ملل متحد وچند سازمان ملی و بین المللی دیگر بود. مهر انگیز منوچهریان نخستین برنده ی ایرانی جایزه ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۸م. و برنده ی جایزه ی حقوق بشر مرکز صلح جهانی از راه قانون در سال ۱۹۷۱م. است.منوچهریان در تیرماه سال ۱۳۷۹درگذشت.
 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام