وین دایر

سخن وین دایر درباره رفتار با کودکان

کودکان شما را از روی رفتارتان می‌شناسند نه از آن چه بر زبان می‌آورید.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۴-۱۱ ۱۶:۳۷
متن سفارشی:

ديدگاه شما