سخن وین دایر درباره رفتار با کودکان

وین دایر

کودکان شما را از روی رفتارتان می‌شناسند نه از آن چه بر زبان می‌آورید.

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.