چند روش برای لذت بردن کودکان از كتابخوانی

چند روش برای لذت بردن کودکان از كتابخوانی

 • محیطی آرام برای کتابخوانی فراهم کنید.
 • هر روز و همه جا، پیش از خوابیدن، بعد از ظهر، در مطب پزشک یا اتوبوس کتاب بخوانید.
 • از نوشته‌هایی که کودکتان را در خانه، خیابان و فروشگاه‌ها محاصره کرده‌اند، بازی ترتیب دهید. آن‌ها همگی بهانه‌هایی برای خواندن هستند.
 • دربارهٔ داستان و تصویرهای کتاب با کودک خود گفت وگو کنید
 • از او بخواهید ماجراهای بعدی داستان را حدس بزند.
 • به کودک خود فرصت دهید با تکرار بخش‌های تکرار شوندهٔ داستان یا حدس زدن قافیهٔ شعرها شما را در خواندن همراهی کند.
 • از کتاب‌هایی که امکان سهیم شدن کودک را در خواندن فراهم می‌کنند، مانند کتاب‌هایی که بخش بیشتر داستان به کمک تصویرها بیان می‌شود، استفاده کنید.
 • کتاب‌های مورد علاقهٔ کودکتان را برایش بازخوانی کنید.
 • کودکان از به نمایش درآوردن داستان‌های آشنا لذت می‌برند. با در اختیار گذاشتن وسایل بی مصرف خانه امکان اجرای داستان را برای آن‌ها فراهم کنید.
 • نوار داستان‌های مورد علاقهٔ آن‌ها را در اختیارشان قرار دهید. شنیدن چندبارهٔ داستان، تشخیص و تطبیق واژه‌های نوشته شده با واژه‌هایی را که می‌شنوند، برایشان امکان پذیر می‌کند.
 • در پیوند با این مقاله بیشتر بخوانید:

  در خانه محیط مناسبی برای مطالعه ایجاد کنید

   


 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.