کاهش مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان

کاهش مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان

 میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال و زنان افغان در هنگام زایمان کمتر شده است.

یک بررسی جدید نشان می دهد اکنون در هر ۱۰۰ هزار زایمان کمتر از ۵۰۰  مورد مرگ مادران گزارش می شود. در یک گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۰۵، مشخص شده بود که در هر ۱۰۰ هزار زایمان، ۱۸۰۰ زن جان خود را از دست می دهند. در این گزارش جدید به کاهش قابل توجهی هم در مرگ کودکان و خردسالان در ۵ سال گذشته اشاره شده است. بر اساس گزارش ها، وضعیت مراقبت از زنان و نوزادان پیش از تولد در این کشور کمی بهتر شده اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. 

کارشناسان اعلام کرده اند که با وجود پیشرفت هایی که دیده می شود، افغانستان هنوز یکی از خطرناک ترین کشورها برای زنان حامله و کودکان زیر ۵ سال است. اکنون هر دو ساعت یک زن افغان در اثر مسائل مربوط به حاملگی جان خود را از دست می دهد. این بررسی نشان می دهد، اکنون از هر ۱۰۰۰ زایمان زنده، ۷۷ نوزاد، جان خود را از دست می دهند. از هر هزار کودک زیر پنج سال هم ۹۷ کودک می میرند. این به این معنی است که از هر ۱۰ کودکی که در افغانستان به دنیا می آیند، یک کودک پیش از رسیدن به پنج سالگی جان خود را از دست می دهد. 

کارشناسان می گویند که مقایسه این آمار با داده های پیشین دشوار است. زیرا آمارهایی که تا پیش از سرشماری سال ۲۰۱۰ در افغانستان انجام شده، در محدوده های مشخص جغرافیایی بوده است. با این حال، داده هایی که از  پنج سال پیش در دست است، مرگ یک کودک از هر ۵ کودک زیر پنج سال را نشان می دهد.

 داده های جدید درباره مرگ و میر مادران و نوزادان، از سرشماری جامع مرگ و میر که در سال گذشته در این کشور انجام شد به دست آمده است. این سرشماری را وزارت بهداشت افغانستان انجام داد. این جامع ترین سرشماری در نوع خود است که تاکنون در افغانستان انجام شده است. یونیسف، سازمان بهداشت جهانی، آمریکا و بریتانیا از افغانستان در اجرای این سرشماری پشتیبانی کردند. 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۹-۱۲ ۱۴:۵۰
متن سفارشی:

ديدگاه شما