کتابخانه ی روستای باباریز

کتابخانه ی روستای باباریز

 

کتابخانه روستای بابا ریز واقع در ۱۰كيلومتری سسندج حدود ۴۰۰۰ نسخه کتاب که ۱۰۰۰ نسخه آن منابع کمک درسی است و ۱۴ لوح فشرده کارتون و فیلم دارد. اعضای کتابخانه ۳۰۷ نفر، از اقشار مختلف مانند محصل ، راننده ، کشاورز، خانه دار ، دانشجو و افراد بیکار هستند که به تفکیک جنسیت، ۱۲۷ نفر مرد و ۱۸۰نفر زن و از میان آنان ۱۸۶ نفر بزرگسال و ۱۲۱نفر کودک هستند، که در سه ماهه اول سال به ترتیب ۱۹۴ ، ۳۰۶ و ۲۷۷ نفر به کتابخانه مراجعه کرده اند. بیشتر منابعی  که به امانت رفته رمان، داستان های کودکان و داستان های شاهنامه بوده است. فعالیت هایی که در این مدت و به ویژه در سه ماهه بهار انجام شده بشرح زیر است:

  • برگزاری کارگاه آموزشی
  • برگزاری کارگاه کلاس های آمادگی ۳ تا ۶ سال
  • آموزش هنرهای دستی و بافندگی
  • برگزاری کلاس های طراحی و نقاشی
  • آموزش زبان کردی
  • برگزاری مسابقات ورزشی
  • برگزاری کلاس های تقویت ریاضی و رفع اشکال دروس ابتداییو راهنمایی برای امتحانات پایان سال
  • برگزاری کلاس آموزشی زنان و زایمان در غیاب مسئول اصلی کلاس
  • همکاری با آموزشیار نهضت سواد آموزی
  • بر گزاری اردوی تفریحی وانجام پیاده روی با مادران عضو کتابخانه
راهنما
نشانی: 
۱۰ کیلومتری شهر سنندج. روستای باباریز

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.