کتاب‌هایی درباره آموزش داستان نویسی برای کودکان

کتاب‌هایی درباره آموزش داستان نویسی برای کودکان

کتابک به مناسبت انتشار فراخوان جایزه هوشنگ مرادی کرمانی فهرست کتاب‌های «کتاب‌هایی درباره آموزش داستان نویسی برای کودکان» را منتشر می‌کند. این فهرست شامل کتاب‌هایی است که کودکان را به نوشتن تشویق می‌کنند و اطلاعاتی را درباره داستان نویسی و سرودن شعر در اختیار کودکان و نوجوان قرار می‌دهد.

جایزه هوشنگ مرادی کرمانی با هدف پیشرفت آفرینش‌های ادبی و ذوقی دانش‌آموزان ایران برگزار می‌شود و دانش‌آموزان سراسر ایران می‌توانند با فرستادن نوشته‌های خود در قالب شعر، قصه و خاطره و قطعه ادبی در این مسابقه شرکت کنند.

اما چرا باید کودکان را تشویق کنیم که در چنین مسابقه‌هایی شرکت کنند و بنویسند؟

 • نوشتن یکی از مهارت‌های چهارگانه سوادآموزی است
 • نوشتن به ویژه نوشتن داستان و سرودن شعر یکی از روش‌های عملی پرورش خلاقیت است
 • برای نوشتن کودکان ناچارند کتاب بخوانند و مطالعه کنند
 • برای نوشتن کودکان ناچارند درباره چیزی که می‌خواهند بنویسند پژوهش کنند
 • برای نوشتن کودکان ناچارند منتقدانه بیاندیشند
 • و....

 فهرست کتاب‌هایی درباره آموزش داستان نویسی برای کودکان

 • موش کتابخانه

معرفی کتاب موش کتابخانه - خرید کتاب موش کتابخانه

 • داستان یک دوستی

خرید کتاب داستان یک دوستی

 • باستر خرگوشه عاشق نوشتنه

خرید کتاب باستر خرگوشه عاشق نوشتنه

 • خودت داستان بنویس

معرفی کتاب خودت داستان بنویس

 • هیولای سه کله و دو کلاه: کتابی از هنریتا

معرفی کتاب هیولای سه کله و دو کلاه: کتابی از هنریتا - خرید کتاب هیولای سه کله و دو کلاه: کتابی از هنریتا

 •  ای جی و داستان نویسی

خرید کتاب ای جی و داستان نویسی

 • کتاب کوچک داستان نویسی

معرفی کتاب کوچک داستان نویسی

 • کارت های جادویی

خرید کتاب کارت های جادویی

هارولد و مداد شمعی بنفش

معرفی کتاب هارولد و مداد شمعی بنفش - خرید کتاب هارولد و مداد شمعی بنفش

کتاب کوچک داستان نویسی من: نوشته برونو ژیبرت، ترجمه مرجان حجازی فر،  نشر رازش بارش

ديدگاه شما