کتاب‌هایی برای جشن گرفتن روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت و گو و توسعه

کتاب‌هایی برای جشن گرفتن روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت و گو و توسعه

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت و گو و توسعه است.

 

از سال ۲۰۰۲ هر سال ۲۱ ماه می تنوع فرهنگی و نقش اساسی گفت و گوی بین‌فرهنگی برای دستیابی به صلح و توسعه پایدار جشن گرفته می‌شود.

در روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت و گو و توسعه، یونسکو مردم سراسر جهان را تشویق می‌کند تا از تنوع فرهنگی پشتیبانی کنند و آن را جشن بگیرند.

شما هم با خواندن کتاب روز جهانی تنوع فرهنگی را با کودکان‌تان جشن بگیرید:

برای کودک‌تان کتاب‌هایی بخوانید که بازتاب‌دهنده فرهنگ کشورهای مختلف هستند و تنوع فرهنگی را ستایش می‌کنند مانند:

  • مردمان روی زمین

(معرفی کتاب مردمان روی زمین خرید کتاب مردمان روی زمین)

  • ما این طور زندگی می‌کنیم

(معرفی کتاب ما این طور زندگی می‌کنیم – خرید کتاب ما این طور زندگی می‌کنیم)

  • فلیکس و جشن تولد بچه‌های دنیا

(خرید کتاب فلیکس و جشن تولد بچه‌های دنیا)

  • فلیکس در میان بچه‌های دنیا

(خرید کتاب فلیکس در میان بچه‌های دنیا)

  • پست شیشه‌ای فلیکس

(خرید کتاب پست شیشه‌ای فلیکس)

برای کودک‌تان کتاب‌هایی بخوانید که آن‌ها را به پذیرش تفاوت‌ها تشویق می‌کنند مانند:

  • المر

(معرفی کتاب المرخرید کتاب المر)

  • قورباغه و غریبه

(معرفی کتاب قورباغه و غریبهخرید کتاب قورباغه و غریبه)

برای کودک‌تان قصه‌هایی از اقوام مختلف ایران و کشورهای مختلف جهان بخوانید مانند:  

  • مجموعه مرز پرگهر

(معرفی مجموعه مرز پرگهر)

  • قصه‌ها و افسانه‌های گریم

(معرفی کتاب قصه‌ها و افسانه‌های گریم خرید کتاب قصه‌ها و افسانه‌های گریم)

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.