ساخت دوربین با جعبه و درب شامپو

ساخت دوربین با جعبه و درب شامپو

وسایل مورد نیاز:

  • جعبه مستطیل شکل کوچک
  • درب داخلی شامپو
  • درب شامپو
  • بند
  • رنگ
  • چسب
  • قیچی یا کاتر

ساخت دوربین

 

روش کار:

مطابق تصویر شماره ۲ درب شامپو را داخل برش جعبه بچسبانید و درب کوچک شامپو را روی جعبه .

ساخت دوربین

بند را در دو طرف جعبه بچسبانید و سپس روی جعبه را به دلخواه رنگ آمیزی کنید. تصویر شماره ۳.

ساخت دوربین

 

 

 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.