ساخت دوربین با جعبه و درب شامپو

ساخت دوربین با جعبه و درب شامپو

وسایل مورد نیاز:

  • جعبه مستطیل شکل کوچک
  • درب داخلی شامپو
  • درب شامپو
  • بند
  • رنگ
  • چسب
  • قیچی یا کاتر

ساخت دوربین

 

روش کار:

مطابق تصویر شماره ۲ درب شامپو را داخل برش جعبه بچسبانید و درب کوچک شامپو را روی جعبه .

ساخت دوربین

بند را در دو طرف جعبه بچسبانید و سپس روی جعبه را به دلخواه رنگ آمیزی کنید. تصویر شماره ۳.

ساخت دوربین

 

 

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۱-۳۱ ۱۲:۳۷
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
متن سفارشی:

دیدگاه ها

آسان است

ديدگاه شما