ساخت مرغزارهای طبیعی برای آَشنایی کودکان شهری با اکوسیستم طبیعی

ساخت مرغزارهای طبیعی برای آَشنایی کودکان شهری با اکوسیستم طبیعی

شورای یکی از محله های لندن بخشی از یکی از پارک‌های محله را به یک مرغ‌زار گل‌های وحشی تبدیل کرده است تا فرصتی را بودن در طبیعت بکر برای کودکان فراهم کند. در سال گذشته بذر گیاهانی مانند نوعی بابونه چشم گاوی، ماشک پرزدار، سیلن صورتی و سفید و هویج وحشی در بخشی از پارک کاشته شد. این گیاهان با آغاز بهار در سال جاری این بخش از پارک را رنگارنگ کردند. گل‌های وحشی مجموعه‌ای از انواع حشرات گرده‌افشان هم‌چون زنبورها، پروانه‌ها، مگس‌های گلزار و حشرات دیگر را نیز به خود جلب کرده‌اند. 

با شکفتن گل‌ها بیش از ۷۰ کودک از این مرغزار بازدید کردند تا گل‌های وحشی و حشرات را از نزدیک ببینند. مسئولان محلی معتقد هستند تاسیس مرغزار گل‌های وحشی یک موفقیت بزرگی بوده است و تصمیم دارند که سال به سال آن را توسعه بدهند و امیدوار هستند بتوانند مکان‌های دیگری را نیز به چنین فضایی تبدیل کنند. 

مشابه سازی مرغزارهای طبیعی برای بازدید کودکان شهری

مرغزار گل‌های وحشی فضایی متفاوت از فضاهای سبز معمولی است که در محیط‌های شهری ساخته می‌شود. برای ساخت چنین فضایی بذر گیاهان وحشی تهیه می شود و برای آن که زیبایی آن تا پایان تابستان دوام بیاورد، گیاهان با زمان گل‌دهی متفاوت انتخاب می شوند.

گیاهان وحشی با پایان زمستان و آمدن بهار شروع به رشد می‌کنند و با گل‌های رنگارنگ خود زیبایی منحصر به فردی هم‌چون دشت‌های پوشیده از گل به وجود می‌آورند. تصاویری که ما در داخل شهرها و در نوع معمول ایجاد فضای سبز شهری نمی‌بینیم. گل‌های وحشی انواع حشرات و پرندگان را به خود جلب می‌کنند و می‌توانند محل مناسبی برای تجربه طبیعت از نزدیک در محیط‌های شهری باشند.
 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۴-۱۹ ۱۴:۰۸
برگردان:
صفورا زواران حسینی
متن سفارشی:

ديدگاه شما