افزایش کیفیت زندگی کودکان با یادگیری‌ در فضای آزاد

افزایش کیفیت زندگی کودکان با یادگیری‌ در فضای آزاد

یادگیری در فضای آزاد، نقشی معنی‌دار و مثبت در کیفیت زندگی کودکان دارد.

بر اساس گزارشی که دانشگاه پلی‌موث (Plymouth University) و دانشگاه سیدنی غربی (Western Sydney University) به تازگی تهیه و منتشر کرده‌اند، یادگیری در فضای آزاد، نقشی معنی‌دار و مثبت در کیفیت زندگی کودکان دارد و لازم است یادگیری در فضای آزاد به شکل رسمی در برنامه آموزشی مدارس، مورد توجه قرار گیرد.

این گزارش نه تنها سودهای آموزشی پرشمار و متنوع یادگیری در محیط‌های طبیعی برای کودکان را برجسته کرده است، بلکه بر تأثیر چنین رویکردی بر رفتار، مهارت‌های اجتماعی، سلامت و تندرستی، تاب‌آوری، اعتمادبه‌نفس و حس مکان Sense of places (تبدیل یک فضا به مکانی که به آن احساس یا رفتار ویژه‌ای داریم) کودکان نیز تأکید می‌کند.

تدوین‌گران گزارش معتقد هستند در دورانی که زیر سلطه برنامه‌های آموزشی مفصل‌تر، خانواده‌هایی با الگوی زندگی پرمشغله‌تر و افزایش ترس از اجتماع قرار گرفته است، کودکان آزادی خود را برای بازی، کشف و فعالیت در محیط پیرامون از دست می‌دهند.

این گزارش به دولت‌ها پیشنهاد می‌دهد به یافته‌های پژوهش‌های انجام‌شده، تکیه کرده و یادگیری در فضای آزاد را به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های آموزشی ملی خود بپذیرند.

به اعتقاد یکی از نویسندگان این گزارش، اگر در حال حاضر یادگیری در فضای آزاد یکی از بخش‌های برنامه آموزشی در مدارس انگلستان است، به این دلیل است که آموزگاران ارزش این رویکرد را درک کرده‌اند. افزایش تأکید بر جنبه‌های تحصیلی دانش‌آموزان می‌تواند باعث اجبار آموزگاران به ماندن در فضای کلاس شود که این مسئله باعث از دست رفتن فرصت تجربه‌هایی سودمند برای کودکان خواهد شد. وی معتقد است این پژوهش‌های قابل توجه نشان می‌دهد یادگیری در فضای آزاد در کنار تأثیر بر دستاوردهای شخصی و اجتماعی کودکان، بر دستاوردهای تحصیلی آن‌ها نیز تأثیر می‌گذارد.

طی ده سال گذشته، پنج پژوهش قابل توجه با موضوع یادگیری کودکان در محیط‌های طبیعی در انگلستان و کشورهای دیگر، در زمانی که شواهدی بر تغییر دوران کودکی وجود دارد و کودکان فرصت‌های محدودی برای یادگیری رسمی و غیررسمی در فضای آزاد دارند و عواقب منفی آن را تجربه می‌کنند، منتشر شده است.

چارچوب ارائه‌شده در گزارش، شامل مسیرهایی برای پژوهش درباره دستیابی به پنج دستاورد کلیدی برای کودکان است: یک بدن و ذهن سلامت و شاد، یک فرد اجتماعی دارای اعتمادبه‌نفس، یک یادگیرنده متکی‌به‌خود و خلاق، یک مشارکت‌کننده تأثیرگذار و یک شهروند جهانی فعال.

در این میان این پرسش مطرح است که آیا این حجم از گزارش‌ها و پژوهش‌ها که در خصوص فواید یادگیری در محیط‌های طبیعی منتشر شده است، سیاست‌گذاران را به توجه به این مسئله تشویق خواهد کرد. این گزارش شواهدی را ترسیم می‌کند تا پژوهشگران و سیاست‌گذاران تمایل یابند در همکاری با یکدیگر، آینده‌ای مثبت برای کودکان شکل دهند.
 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۴-۲۸ ۰۹:۳۰
منبع:
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160710212818.htm, http://www.outdoorlearningwales.org/network-groups/caerphilly_fei_cluster_group
برگردان:
صفورا زواران حسینی
متن سفارشی:

ديدگاه شما