انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

 انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران پس از یک وقفه بیست ساله با تلاش جمع کثیری از پیشکسوتان و کتابداران کشور (هیات موسسان) دراسفند سال ۱۳۷۹ تاسیس شد.

این انجمن کار خود را به طور عملی از ابتدای اردیبهشت ۱۳۸۰ آغاز کرد. انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در پاسخ به نیازهای اعضای این حرفه، یعنی کتابداران و اطلاع رسانان شاغل در انواع کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، دانشجویان این رشته و نیز اعضای هیات علمی تاسیس شده است. هدف عمده انجمن ارتقاء جایگاه حرفه کتابداری و اطلاع رسانی در جامعه و فراهم ساختن بستر مناسب برای رشد علمی و حرفهای کتابداران و اطلاع رسانان و دست اندرکاران این رشته در سطح کشور است. دیگر هدف های کلان انجمن به شرح زیر است:

  • فراهم ساختن بستر مناسب برای ارتقاء سطح معرفت جامعه کتابداری و اطلاعرسانی از مسائل اساس این حرفه در سطح ملی و جهانی
  • ترویج مبانی نظری علم کتابداری و اطلاعرسانی به منظور ایجاد زیر بنای مناسب برای فعالیتهای آموزشی و حرفهای
  • فراهم ساختن امکانات و فضای مناسب برای ایجاد ارتباط نزدیک تر و فراگیرتر میان همه دست اندرکاران حرفه کتابداری و اطلاع رسانی (کتابداران شاغل، اعضای هیات علمی و دانشجویان)
  • تلاش برای ایجاد انسجام حرفه ای در سطح کشور
  • تلاش برای فراگیر ساختن روحیه مشارکت فکری و عملی اعضای حرفه در فعالیت های حرفه ای و اجتماعی
  • کمک به فرایند اجتماعی کردن حرفه به منظور برقراری ارتباط عینی تر و عمیق تر با جامعه و درک بهتر از نیازهای جامعه
  • کمک به بازنگری در کارکردهای کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به منظور هم خوان کردن فرایند امور با شرایط جدید
  • تلاش برای بقای موثر حرفه و تقویت جایگاه آن در شرایط متحول ناشی از گسترش فناوری های جدید

بدیهی است تحقق هدف های فوق مستلزم شناسایی راه ها و ابزارهای مناسب است. وظیفه اصلی اعضای انجمن و هیات مدیره آن کمک به تحقق این هدف ها از طریق فراهم ساختن فضای مناسب برای فعالیت جمعی است. بدین منظور انجمن اقدام به تشکیل ۵ کمیته ی آموزش، انتشارات، پژوهش، روابط عمومی و همایش ها کرده است. انجمن افزون بر دفتر مرکزی خود در تهران دارای ۸ شاخه استانی در اصفهان، خراسان، خوزستان، فارس، قم، مازنداران، کرمانشاه و همدان است. اطلاع رسانی درباره ی فعالیت های انجمن به وسیله سایت انجمن و خبرنامه انجمن صورت می گیرد. همچنین تمامی کتابداران می توانند به عضویت این انجمن درآمده و با آن همکاری داشته باشند.

دیدگاه ها

ديدگاه: 
تلاش در جهت متناسب سازيهاي بيشتر براي جامعه هدف سازمان بهزيستي -حوزه توانبخشي-با تشكر

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.