چند رهنمود برای مادران و پدران نوزادان و نوپایان

  • برای نوزاد و نوپای خود آواز و شعر با صدای بلند بخوانید. شعرها و آواز ها را درست بخوانید. شنیدن ترانه های کودکانه گوش کودک شما را برای یادگیری زبان آماده تر می سازد.
  • برای چند دقیقه با صدای بلند داستانی را برای نوزاد خود بخوانید. نوزادان از شنیدن صدای والدین خود لذت می برند، حتی اگر معنای واژگان را نفهمند.
  • نوپایان می توانند مدت طولانی تری به قصه یا داستان گوش فرا دهند.  تا آن جا که نوزاد یا نوپا توجه نشان می دهد به خواندن ادامه دهید .
  • وقتی کتاب را جلوی نوزاد یا نوپا می گیرید، با انگشت نشانه تصویر ر به آن ها نشان دهید و  آن ها را به دیدن تصویر ها هدایت کنید.
  • کتاب را در برابر او نگاه دارید و شکل های هر صفحه را با انگشت به او نشان دهید و نام آن را با صدای بلند بازگو کنید.
  •  به مرور زمان که کودک شما زبان باز می کند، از او بخواهید که به آن شکل ها خود اشاره کند و نام آن ها را بازگو کند.
  • هر روز زمانی را برای خواندن با او اختصاص دهید. یک برنامه منظم روزانه.
  • در طول روز هر فرصتی که دست می دهد، چند دقیقه ای با صدای بلند برای نوزاد یا نوپای خود کتاب بخوانید: در خانه، در پارک، در ماشین و حتی در حمام.
  • کودکان نوپای خود را همراه خود به کتابخانه و کتابفروشی ببرید تا کتاب ها را ببیند و لمس کند. این بازدید ها و مراجعه ها را پیوسته داشته باشید.
Submitted by editor on