ساخت کاردستی قایق با چوب بستنی

برای ساخت این کاردستی به تعداد زیادی چوب بستنی نیاز دارید. از کودکان بخواهید پس از خوردن بستنی چوب های آن را دور نیاندازند آن ها را شسته و در جعبه ای تا زمان ساخت کاردستی نگه دارند. 

مواد و ابزار لازم:

ساخت کاردستی قایق با چوب بستنی

  • چوب بستنی کوچک حدودا ۲۰ عدد
  • چوب بستنی بزرگ ۱ عدد
  • چسب 
  • قیچی
  • رنگ گواش 

روش کار: 

  • چوب بستنی های کوچک را به دلخواه خود رنگ بزنید.
  • مطابق شکل چوب ها را بصورت مورب روی زمین بچینید تا شکل لوزی پیدا کند سپس چوب ها را در ۴ طرف آن بچسبانید و بالا بروید.

ساخت کاردستی قایق با چوب بستنی

  • وقتی نیمی از چوب را چسباندید، چوب بستنی بزرگ را بصورت دو ذوذنقه کوچک در آوردید و در کناره قایق بچسبانید.

ساخت کاردستی قایق با چوب بستنی

  • سپس به چسباندن باقی چوب ها ادامه دهید. 
  • برای ساخت پارو دو سر چوب بستنی بزرگ را که باقی مانده بود روی چوب های کوچک بچسبانید. 

ساخت کاردستی قایق با چوب بستنی

 

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
Submitted by editor on