ساخت کاردستی لک‌لک با بشقاب یک‌بار مصرف

ساخت کاردستی لک‌لک با بشقاب یک‌بار مصرف

با بشقاب یک‌بار مصرفی که دیگر نمی‌توان از آن استفاده کرد لک‌لک درست کنید. 

مواد و ابزار لازم

ساخت کاردستی لک‌لک با بشقاب یک‌بار مصرف

 • بشقاب یک بارمصرف سفید
 • رنگ روغن قرمز و مشکی
 • قاشق یک‌بار مصرف ( دو قاشق متوسط و یک قاشق بزرگ)
 • چشم عروسکی
 • مقوای قرمز
 • چسب
 • قیچی
 • قلمو

روش کار:

 • مطابق شکل الگو را روی بشقاب بکشید و سپس آن را ببرید.
 • این قسمت‌ها دو بال لک‌لک و بدن آن را تشکیل می دهند.
 • لبه‌ی بال‌ها را با رنگ مشکی رنگ کنید.

ساخت کاردستی لک‌لک با بشقاب یک‌بار مصرف

 • چشم‌ها را روی قاشق یک‌بار مصرف بزرگ بچسبانید.
 • یک مثلث از روی مقوا قرمز بریده و و جای نوک لک‌لک استفاده کنید.

ساخت کاردستی لک‌لک با بشقاب یک‌بار مصرف

 • سپس آن را به تنه‌ی لک لک بچسبانید.
 • دو قاشق متوسط را با رنگ قرمز رنگ کرده و سپس مانند شکل ببرید و جای پاهای لک‌لک بچسبانید.

ساخت کاردستی لک‌لک با بشقاب یک‌بار مصرف

ساخت کاردستی لک‌لک با بشقاب یک‌بار مصرف

ساخت کاردستی لک‌لک با بشقاب یک‌بار مصرف

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۰-۱۵ ۰۸:۴۴
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.