ساخت قلعه با مقوا

با کارتون‌های محکم می‌توانید یک قلعه زیبا برای بازی فرزندتان بسازید. در هنگام ساخت قلعه حتما از فرزند خود مشورت بخواهید و این کار را همراه هم انجام دهید. 

مواد و وسایل مورد نیازبرای ساخت قلعه 

  • مقوای محکم (مقوای کارتون)
  • رنگ گواش
  • چسب رنگی
  • قیچی

روش ساخت قلعه

  • الگوهای داده شده را از روی مقوا ببرید.

کاردستی قلعه

قلعه

ساخت قلعه

  •  با رنگ گواش و چسب‌های رنگی دو طرف مقواها را رنگ آمیزی کنید.

قلعه

ساخت قلعه

  • حالا دو قطعه مقوا را از قسمت‌های مشخص شده روی هم سوار کنید.

ساخت قلعه مقوایی

مشاهده کاردستی‌های دیگر با مقوا

 

Submitted by editor on