بازی تاپ تاپ خمیر

بازی تاپ تاپ خمیر

تاپ تاپ خمیر

 بازی تاپ تاپ خمیر یکی از بازی‌های پرهیجان و پر شور و نشاط می‌باشد که برای تقویت حافظه و همچنین دقت بسیار مناسب است.

تاپ تاپ خمیر نام یکی از بازی‌های بومی است که بر خلاف امروز در گذشته رونق زیادی داشته و در تمام گروه‌های سنی انجام می‌شده است.

از مهمترین هدف‌های بازی تاپ تاپ خمیر سرگرمی و نشاط، تقویت حافظه و دقت می‌باشد و این بازی با تعداد نفرات ۲ تا ۱۰ نفر برگزار می‌شود.

در بازی تاپ تاپ خمیر یک نفر که او را اوستا می‌نامند چشمان یکی از بچه‌ها را که به حالت سجده روی زمین افتاده است را با پارچه می‌بندد، سپس دست یکی از بچه‌ها را بالا می‌برد و در حالی که آرام آرام به پشت کمر او می زند، این شعر را می خواند: «تاپ تاپ خمیر شیشه، پُر پنیر، دست کی بالا؟»

در این موقع بازیکن باید حدس بزند اسم شخصی که دستش بالا برده شده است، چیست، اگر درست بگوید برنده است و یک امتیاز می‌گیرد و شخصی که دستش بالا برده شده بود، باید جای او را بگوید اما اگر اشتباه بگوید، یک امتیاز منفی می گیرد و باید خودش بازی را تکرار کند.

این بازی هم چنان ادامه دارد تا زمانی که بازیکن درست حدس بزند و در پایان، امتیاز شماری می‌کنند و امتیاز هر‌کس بیشتر بود، برنده است.

در برخی مناطق بخش پایانی بازی جور دیگری انجام می‌گیرد. اگر شخص اشتباه حدس بزند باید تنبیه شود و اوستا نوع تنبیه را از خود او می‌پرسد: سوزن یا قیچی؟ اگر انتخاب فرد سوزن باشد اوستا با یک انگشت مانند سوزن پشت شخص ضربه می‌زند و اگر انتخاب او قیچی باشد اوستا پشت او را نیشگون می‌گیرد.

بازی‌های خانگی دیگر در وبلاگ کتابک

بازی اسم و فامیل

بازی یک مرغ دارم

بازی هپ‌هپ

بازی یک قل دو قل

بازی اتل متل توتوله

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶-۰۲-۱۸ ۰۹:۲۶
منبع:
آشنایی با بازی‌های سنتی و محلی همشهری
متن سفارشی:

ديدگاه شما