ساخت عروسک خرگوش با جوراب

 ساخت عروسک خرگوش بسیار ساده است و شما با انتخاب جوراب‌های رنگی و متنوع می‌توانید خرگوش‌های مختتلفی درست کنید.

مواد و ابزار لازم برای ساخت عروسک خرگوش

  • یک جوراب رنگی
  • قیچی
  • نخ و سوزن

عروسک خرگوش

 

روش ساخت عروسک خرگوش

  • جوراب‌ را برداشته و آن را پشت و رو کنید.

عروسک خرگوش

  • قسمت پنجه را از وسط مطابق شکل ببرید. دور تا دور دو قسمت ایجاد شده که گوش‌های خرگوش هستند را بدوزید.

عروسک خرگوش

  • حالا جوراب را پشت و رو کرده و داخل آن را با الیاف پر کنید و انتهای آن را بدوزید.

عروسک خرگوش

عروسک خرگوش

عروسک خرگوش

  • گوش‌های خرگوش را به هم نزدیک کرده و از قسمت پایین به هم بدوزید.

عروسک خرگوش

عروسک خرگوش

قسمت پاشنه جوراب را صورت خرگوش در نظر بگیرید و با نخ و سوزن مانند شکل برای عروسک خرگوش چشم و دهان بگذارید.

عروسک خرگوش

می‌توانید لپش را با مداد کمی قرمز کنید و یک گل سر کوچک هم روی گوش‌هایش بزنید.

عروسک خرگوش

عروسک خرگوش

 

روش ساخت عروسک‌های دیگر با جوراب 

Submitted by editor on