بازی ترتیب و توالی گل کاری

بازی ترتیب و توالی گل کاری

بازی ترتیب و توالی گل کاری

بازی یکی از راه‌هایی است که کودکان یاد بگیرند و بفهمند که وقایع اغلب طبق نظم معین اتفاق می‌افتند؛ مثلاً قبل از اینکه کودک به بازی با اسباب‌بازی می‌پردازد، کارهای وانمودی و تجسمی گذاشتن کتری روی اجاق برای جوشاندن آب و ریختن آن داخل فنجان را انجام می‌دهد.

بازی توانایی کارهایی را که به هدف معینی منجر می‌شود، آموزش می‌دهد. کودکان با آموختن اینکه وقایع مرتبط با هم به صورت پی در پی رخ می‌دهند، می‌توانند حتی درک دقیق‌تری از علت رخ دادن حوادث نیز کسب کنند. وقایع مختلفی که در زندگی روزانه رخ می‌دهند، در خانه یا در طبیعت یا زندگی اجتماعی، همگی می‌توانند موضوعاتی باشند که هدف اصلی بازی قرار گیرند.

چند نمونه برای بازی ترتیب و توالی

  •  بعد از ذوب شدن برف‌ها، گل‌ها می‌شکفند و پرندگان شروع به ساختن لانه می‌کنند.
  • مامان و بابا و خواهر و برادرهای بزرگ معمولاً پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها در خانه می‌مانند و برای کار یا مدرسه از خانه نمی‌روند.
  • قبل از اینکه برای میهمانان چای بیاوریم، باید آب را بجوشانیم و صبر کنیم تا دم بکشد.

بازیی‌های این چنینی مانند بازی ترتیب و توالی کوه نوردی به کودک کمک می‌کنند تا فرآیند توالی رخدادها را کشف کنند. این امر موجب آگاهی از پیامدهای رخدادها و رفتارها می‌شود و در مهارت حل مسأله و استدلال کودک مؤثر است.

بازی ترتیب و توالی گل کاری

  • از کودک بخواهید با دقت به تصاویر نگاه کند.
  • از او بخواهید ترتیب کاشت دانه گل در گلدان را مشخص کند.

 

فایل با کیفیت بازی ترتیب و توالی گل کاری را از پیوست دریافت کنید.

 

گل کاری

بازی ترتیب و توالی کوه نوردی

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶-۰۷-۲۴ ۱۱:۳۰
منبع:
متن سفارشی:

ديدگاه شما