کاردستی کوهستان برفی بسازید

کاردستی کوهستان برفی بسازید

با کمک کوک‌تان کاردستی کوهستان برفی درست کنید.

وسایل مورد نیاز کاردستی کوهستان

 • شانه تخم مرغ یا هر جعبه‌ی دیگری شبیه به آن (در تصویر از جعبه نوشیدنی استفاده شده است.)
 • مقوای سبز رنگ( در سه طیف)
 • برف مصنوعی ( می‌توانید از کاغد خورده‌های سفید رنگ استفاده کنید.)
 • رنگ گواش قهوه‌ای
 • خلال دندان
 • قلمو

روش ساخت کاردستی کوهستان

 • شانه‌ی تخم مرغ را با رنگ قهوه‌ای رنگ آمیزی کنید.

کاردستی کوهستان

 • قبل از خشک شدن رنگ، برف مصنوعی (کاغد خورده‌های سفید رنگ) را روی آن بریزید.

کاردستی کوهستان

 • از روی مقواهای سبز رنگ مانند شکل تعداد زیادی مثلث در ابعاد مختلف ببرید.
 • خلال‌دندان را به پشت مثلث‌ که درختان جنگل هستند بچسبانید و آن‌ها را در شانه‌ی تخم مرغ فرو کنید.

کاردستی کوهستان برفی بسازید

 • حالا شما یک کوهستان برفی دارید.

Submitted by editor on