ساخت کتابخانه با قرقره کابل

ساخت کتابخانه با قرقره کابل

قرقره‌های بزرگ چوبی جهت بسته بندی سیم‌ها و کابل‌های فشار قوی در صنایع کابل سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

می‌توانید با استفاده از این قرقره‌ها کتابخانه درست کنید.

وسایل مورد نیاز برای ساخت کتابخانه

  • قرقره کابل
  • رنگ 
  • چرخ‌

روش ساخت کتابخانه را در تصاویر ببینید.

ساخت کتابخانه

ساخت کتابخانه

ساخت کتابخانه

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶-۱۲-۰۵ ۱۰:۰۵
منبع:
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.