کتابخانه دیواری ساده بسازید

کتابخانه بخش مهمی از اتاق کودک شما را تشکیل می‌دهد. برای شروع نیاز به ساخت و یا خرید کتابخانه‌های خیلی بزرگ ندارید.

کتابخانه‌ دیواری به دلیل کمتر اشغال کردن فضا برای اتاق‌های کوچک انتخاب مناسبی است.

روش ساخت کتابخانه‌ دیواری

با استفاده از پالت‌های حمل بار به راحتی می‌توانید یک کتابخانه دیواری کوچک درست کنید.

پالت را با سلیقه‌ی خودتان رنگ‌آمیزی و تزیین کنید.

کتابخانه‌ دیواری

روش ساخت کتابخانه‌ با قرقره‌ی کابل را اینجا ببینید.

منبع
Submitted by editor on