کاردستی فیل بسازید

با مقوا و وسایل ساده کاردستی فیل نمایشی با خرطوم متحرک بسازید.

وسایل مورد نیاز برای ساخت کاردستی فیل

کاردستی فیل

 • مقوا طوسی رنگ
 • بشقاب یک‌بار مصرف بزرگ طوسی رنگ
 • جوراب بلند طوسی رنگ
 • ماژیک یا چشم‌های عروسکی
 • چسب
 • قیچی

روش ساخت کاردستی فیل

 • از روی مقوای طوسی دو گوش فیل ببرید.
 • گوش‌های فیل را در دو طرف بشقاب یک‌بار مصرف بچسبانید.
 • وسط بشقاب یک‌بار مصرف را به اندازه قطر دست کودک ببرید.
 • انتهای جوراب را به داخل بشقاب چسب بزنید.

کاردستی فیل

 • چشم‌های عروسکی را روی صورت فیل بچسبانید. هم‌چنین می‌توانید با مازیک برایش چشم بکشید.
 • با یک مقوای صورتی دهانی کوچک برای فیل‌تان درست کنید.
 • از کودک بخواهید دستش را داخل جوراب کند. حالا شما یک فیل با خرطوم متحرک دارید.

کاردستی فیل

معرفی کتاب‌هایی که شخصیت فیل دارند

کتاب المر

کتاب‌های فیلی و فیگی

Submitted by editor on