هوای نو بهاری

هوای نو بهاری

هوای نو بهاری

نم نم بارون

چهچه ی قناری

بر لب ِایون

سبزه‌ی ریشه ریشه

میون ِبشقاب

تُنگ ِبلور و ماهی 

آینه و آب

شاخه‌ی پشت ِشیشه

پر از جوونه

خنده و دیده بوسی

خونه به خونه

عید شما مبارک

عید شما هم

همیشه شاد باشیم

همیشه با هم

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۴:۰۲
نویسنده:
اسدالله شعبانی
دسته‌ها:
متن سفارشی:

ديدگاه شما