فهرست کتابک به مناسبت روزطبیعت، 13 فروردین

 آیین نوروز و آشتی با طبیعت در سیزدهمین روز از فروردین، که از تاریخی چند هزارساله برخوردار است، گواه محکم این مدعاست. افسوس که با وجود چنین پیشینه‌ی غرورآفرینی در پاسداری از موهبت‌های طبیعی، چند سالی است که به بهانه ی سیزده به در روز زمین و آشتی با طبیعت - برخی از ما  ایرا نیان، بیشترین قهر و هماوردی خود را با زمین به نمایش می‌گذاریم و تا آنجا که در توان داریم، چهره‌ی طبیعت را با زباله‌‏های تر و خشک خود زشت می‌کنیم. در حالی که سزاوار این است که ایرانیان در واپسین روز نوروز، به ستایش طبیعت تازه از خواب بیدار شده بپردازند و احترام خود را به این موهبت ناب هستی به نمایش بگذارند.

کتابک برای روزطبیعت کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

تروترو طبیعت را دوست دارد – مجموعه‌ بچه الاغ کوچولو/ برای 3 تا 5 سال/ (معرفی کتاب تروترو طبیعت را دوست دارد – مجموعه‌ بچه الاغ کوچولو/ خرید کتاب تروترو طبیعت را دوست دارد – مجموعه‌ بچه الاغ کوچولو)
طبیعت زیبای من – مجموعه مدرسه‌ی کوچولوهاطبیعت زیبای من – مجموعه مدرسه‌ی کوچولوها/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب طبیعت زیبای من – مجموعه مدرسه‌ی کوچولوها/ خرید کتاب طبیعت زیبای من – مجموعه مدرسه‌ی کوچولوها)
گردش در طبیعت – آموزش به روش مونته سوری/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب گردش در طبیعت – آموزش به روش مونته سوری/ خرید کتاب گردش در طبیعت – آموزش به روش مونته سوری)
کتاب مقوایی طبیعت – مجموعه‌ی پنجره رو وا کنید یک چیزی پیدا کنید/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب مقوایی طبیعت – مجموعه‌ی پنجره رو وا کنید یک چیزی پیدا کنید/ خرید کتاب مقوایی طبیعت – مجموعه‌ی پنجره رو وا کنید یک چیزی پیدا کنید)
به به لیمو و کاکلی/ برای 3 تا ۹ سال/ (معرفی کتاب به به لیمو و کاکلی/ خرید کتاب به به لیمو و کاکلی)
چتر/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب چتر/ خرید کتاب چتر)
پاندورا و پرنده/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب پاندورا و پرنده/ خرید کتاب پاندورا و پرنده)
يک داستان محشر/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب يک داستان محشر/ خرید کتاب يک داستان محشر)
لاک‌پشت سبز/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب لاک‌پشت سبز/ خرید کتاب لاک‌پشت سبز)
کتاب تمرین من – آموزش به روش مونته سوری- کتابی برای گسترش دامنه واژگان، کشف طبیعت و جهان/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب تمرین من – آموزش به روش مونته سوری- کتابی برای گسترش دامنه واژگان، کشف طبیعت و جهان/ خرید کتاب تمرین من – آموزش به روش مونته سوری- کتابی برای گسترش دامنه واژگان، کشف طبیعت و جهان)
خانه ای برای خرچنگ پاکوتاه/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب خانه ای برای خرچنگ پاکوتاه/ خرید کتاب خانه ای برای خرچنگ پاکوتاه)
من دنیا را دوست دارم/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب من دنیا را دوست دارم/ خرید کتاب من دنیا را دوست دارم)
موشک کاغذی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب موشک کاغذی/ خرید کتاب موشک کاغذی
روباه کوچک/ برای ۳ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب روباه کوچک/ خرید کتاب روباه کوچک)
مجموعه زمین عزیز من/ برای ۷ تا 9 سال/ (معرفی کتاب مجموعه زمین عزیز من/ خرید کتاب مجموعه زمین عزیز من)
مسابقه سبز/ برای ۷ تا 9 سال/ (معرفی کتاب مسابقه سبز/ خرید کتاب مسابقه سبز)
هیولای سبز دنیا را نجات می دهد!/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب هیولای سبز دنیا را نجات می دهد!/خرید کتاب هیولای سبز دنیا را نجات می دهد!)
هیولای سبز دریا را نجات می دهد!/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب هیولای سبز دریا را نجات می دهد!/خرید کتاب هیولای سبز دریا را نجات می دهد!)
نجات دنیا در چند ساعت/ برای 7 تا ۹ سال/ (معرفی کتاب نجات دنیا در چند ساعت/ خرید کتاب نجات دنیا در چند ساعت)
جغد در مهتاب – مجموعه قصه‌های طبیعت/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب جغد در مهتاب – مجموعه قصه‌های طبیعت/ خرید کتاب جغد در مهتاب – مجموعه قصه‌های طبیعت)
به خاطر یک دانه بلوط – قصه‌های طبیعت/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب به خاطر یک دانه بلوط – قصه‌های طبیعت/ خرید کتاب به خاطر یک دانه بلوط – قصه‌های طبیعت)
خرگوش و بازیافت/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب خرگوش و بازیافت/ خرید کتاب خرگوش و بازیافت)
خانه‌ی سبز/برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب خانه‌ی سبز/خرید کتاب خانه‌ی سبز)
خرس شمشیر به دست/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خرس شمشیر به دست/ خرید کتاب خرس شمشیر به دست)
چرا باید مواظب طبیعت باشم/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب چرا باید مواظب طبیعت باشم/ خرید کتاب چرا باید مواظب طبیعت باشم)
سرخ از فراز درختان می‌خواند – مجموعه صلح به زمین؛ قصه‌های طبیعت/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب سرخ از فراز درختان می‌خواند – مجموعه صلح به زمین؛ قصه‌های طبیعت/ خرید کتاب سرخ از فراز درختان می‌خواند – مجموعه صلح به زمین؛ قصه‌های طبیعت)
چشم‌انداز جهان – طبیعت جهان در یک کتاب طولانی/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب چشم‌انداز جهان – طبیعت جهان در یک کتاب طولانی/ خرید کتاب چشم‌انداز جهان – طبیعت جهان در یک کتاب طولانی)
کشف طبیعت – بچه‌ها این چیه؟/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب کشف طبیعت – بچه‌ها این چیه؟/ خرید کتاب کشف طبیعت – بچه‌ها این چیه؟)
طبیعت چیزی را دور نمی‌ریزد، شما چطور؟/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب طبیعت چیزی را دور نمی‌ریزد، شما چطور؟/ خرید کتاب طبیعت چیزی را دور نمی‌ریزد، شما چطور؟)
دایناسور حافظ محیط زیست/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب دایناسور حافظ محیط زیست/ خرید کتاب دایناسور حافظ محیط زیست)
آب چال/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب آب چال/ خرید کتاب آب چال)
روباه سبز/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب روباه سبز/ خرید کتاب روباه سبز)
فليکس به کشف کره ی زمين می رود/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب فليکس به کشف کره ی زمين می رود/ خرید کتاب فليکس به کشف کره ی زمين می رود)
شهر موش کورها/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب شهر موش کورها/ خرید کتاب شهر موش کورها)
بازیافت برای کودکان/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بازیافت برای کودکان/ خرید کتاب بازیافت برای کودکان)
شهر بدون پلاستیک/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب شهر بدون پلاستیک/ خرید کتاب شهر بدون پلاستیک)
زیستگاهی بر فراز ابرها – داستانی از طبیعت و حیوانات بومی هیمالیا/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب زیستگاهی بر فراز ابرها – داستانی از طبیعت و حیوانات بومی هیمالیا/ خرید کتاب زیستگاهی بر فراز ابرها – داستانی از طبیعت و حیوانات بومی هیمالیا)
پیدا و نهان در طبیعت/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب پیدا و نهان در طبیعت/ خرید کتاب پیدا و نهان در طبیعت)
نجات حیات وحش/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب نجات حیات وحش/ خرید کتاب نجات حیات وحش
اشباح جنگلی/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب اشباح جنگلی/ خرید کتاب اشباح جنگلی)
طبیعت و آلودگی/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب طبیعت و آلودگی/ خرید کتاب طبیعت و آلودگی)
بیلی زباله جمع کن/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب بیلی زباله جمع کن/ خرید کتاب بیلی زباله جمع کن)
غول مهربان صحرا/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب غول مهربان صحرا/ خرید کتاب غول مهربان صحرا)
تونل/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب تونل/ خرید کتاب تونل)
امپراتور سیب زمینی چهارم/ برای 9 تا 12 سال/ برای ۱۲ سال به بالا/  (معرفی کتاب امپراتور سیب زمینی چهارم/خرید کتاب امپراتور سیب زمینی چهارم)
بازیافت و کاهش زباله/ برای 9 تا 12 سال/برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب بازیافت و کاهش زباله/خرید کتاب بازیافت و کاهش زباله)
جنگل حلبی/ برای 9 تا 12 سال/برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب جنگل حلبی/ خرید کتاب جنگل حلبی)
اشباح جنگل سوخته/برای 9 تا 12 سال/برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب اشباح جنگل سوخته/ خرید کتاب اشباح جنگل سوخته)
برادر عقاب خواهر آسمان/ برای 9 تا 12 سال/برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب برادر عقاب خواهر آسمان/خرید کتاب برادر عقاب خواهر آسمان)
حفاظت محیط زیست/ برای 9 تا 12 سال/برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب حفاظت محیط زیست/ خرید کتاب حفاظت محیط زیست)
طبیعت، سفری به قلب طبیعت/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب طبیعت، سفری به قلب طبیعت/ خرید کتاب طبیعت، سفری به قلب طبیعت)
طبیعت در معرض خطر – مجموعه چراهای شگفت انگیز/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب طبیعت در معرض خطر – مجموعه چراهای شگفت انگیز/ خرید کتاب طبیعت در معرض خطر – مجموعه چراهای شگفت انگیز)
اسرار طبیعت/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب اسرار طبیعت/ خرید کتاب اسرار طبیعت)
طبیعت ترسناک (مجموعه علوم ترسناک)/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب طبیعت ترسناک (مجموعه علوم ترسناک)/ خرید کتاب طبیعت ترسناک (مجموعه علوم ترسناک))
خانواده‌ی من و بقيه حيوانات/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب خانواده‌ی من و بقيه حيوانات/ خرید کتاب خانواده‌ی من و بقيه حيوانات)
زمین، کمک!/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب زمین، کمک!/ خرید کتاب زمین، کمک!)
گونه های در خطر/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب گونه های در خطر/ خرید کتاب گونه های در خطر)
کودک و طبیعت/ برای بزرگسال/ (معرفی کتاب کودک و طبیعت/ خرید کتاب کودک و طبیعت)

پدیدآورندگان:
Submitted by admin on