ساخت صحنه نمایش با جعبه کفش

ساخت صحنه نمایش با جعبه کفش

مواد و وسایل مورد نیاز

 • رنگ گواش
 • جعبه کفش
 • قیچی
 • چسب

روش کار

 • کف جعبه کفش را مطابق تصویر ۱ به شکل یک دایره بزرگ ببرید.
 • ساخت صحنه نمایش
 • درب جعبه کفش را مطابق تصویر ۲ به شکل یک مستطیل بزرگ ببرید.
 • ساخت صحنه نمایش
 • از قسمت های اضافه مطابق تصویر ۳ یک نیم دایره بزرگ و دو نیم دایره کوچک ببرید.

ساخت صحنه نمایش

 • به دلخواه خود جعبه کفش و دایره های بریده شده را رنگ کنید برای نمونه شکل ۴ را نگاه کنید.
 • ساخت صحنه نمایش
 • دایره ها را مطابق شکل ۴ بر روی قسمت بالای درب جعبه (جلوی صحنه نمایش) بچسبانید.
 • از یک عروسک کوچک انگشتی برای اجرای نمایش استفاده کنید.
اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۲-۱۸ ۰۹:۴۴
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.