فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی زمین، 2 اردیبهشت

«روز جهانی زمین» از سال ۱۹۷۰، هر ساله در تاریخ ۲۲ آوریل جشن گرفته می‌شود تا به هر یک از ما یادآوری کند که این زمین و اکوسیستم آن است که زندگی و معاش را برایمان فراهم می‌کند. این روز جهانی همچنین همان‌گونه که در اعلامیه ریو در سال ۱۹۹۲ بیان شده است، یک مسئولیت جمعی بر دوش انسان‌های روی کره زمین قرار داده است که با ترویج توازن میان طبیعت و زمین، تعادلی عادلانه میان نیازهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی برای نسل‌های کنونی و نسل‌های آینده بشریت برقرار کنند.
 

«روز جهانی زمین» فرصتی را فراهم می‌کند تا آگاهی عمومی در سراسر جهان درباره‌ی چالش‌های پیش‌روی سلامت سیاره زمین و موجوداتی که بر آن زندگی می‌کنند، افزایش یابد.

کتابک به مناسبت روز جهانی زمین کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

ما این‌جا زندگی می‌کنیم/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب ما این‌جا زندگی می‌کنیم/ خرید کتاب ما این‌جا زندگی می‌کنیم)
من و زمین/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب من و زمین/ خرید کتاب من و زمین) 
هرروز، روز زمین – مجموعه‌ نگهبانان زمین/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب هرروز، روز زمین – مجموعه‌ نگهبانان زمین/ خرید کتاب هرروز، روز زمین – مجموعه‌ نگهبانان زمین)
سیاره ی زمین – مجموعه سلام دنیا/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب سیاره ی زمین – مجموعه سلام دنیا/ خرید کتاب سیاره ی زمین – مجموعه سلام دنیا)
من دنیا را دوست دارم/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب من دنیا را دوست دارم/ خرید کتاب من دنیا را دوست دارم)
جشن ماهی‌ها – مجموعه زمین عزیزمن/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب جشن ماهی‌ها/ خرید کتاب جشن ماهی‌ها
پرنده‌های بی‌پر – مجموعه زمین عزیز من/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب پرنده‌های بی‌پر/ خرید کتاب پرنده‌های بی‌پر
درخت بزرگ – مجموعه زمین عزیز من/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب درخت بزرگ/ خرید کتاب درخت بزرگ
اشغالگران – مجموعه زمین عزیز من/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب اشغالگران/ خرید کتاب اشغالگران
سفر مرغابی‌ها – مجموعه زمین عزیز من/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سفر مرغابی‌ها/ خرید کتاب سفر مرغابی‌ها
مصرف عاقلانه انرژی (زمین ما)/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب مصرف عاقلانه انرژی/ خرید کتاب مصرف عاقلانه انرژی
فلیکس به کشف کره زمین می‌رود/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب فلیکس به کشف کره زمین می‌رود/ خرید کتاب فلیکس به کشف کره زمین می‌رود
به جنگ آلودگی برویم – مجموعه‌ نگهبانان زمین/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب به جنگ آلودگی برویم – مجموعه‌ نگهبانان زمین/ خرید کتاب به جنگ آلودگی برویم – مجموعه‌ نگهبانان زمین)
آب از آبمیوه مهم‌تره – مجموعه نگهبانان زمین/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب آب از آبمیوه مهم‌تره – مجموعه نگهبانان زمین/ خرید کتاب آب از آبمیوه مهم‌تره – مجموعه نگهبانان زمین)
چرا باید نگران کره زمین باشیم؟/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب چرا باید نگران کره زمین باشیم؟/ خرید کتاب چرا باید نگران کره زمین باشیم؟
نیایش زمین/ برای ۹ تا 12 سال/ (معرفی کتاب نیایش زمین/ خرید کتاب نیایش زمین)
منابع آب در زمین – مجموعه اولین کتابخانه علمی من/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب منابع آب در زمین – مجموعه اولین کتابخانه علمی من/ خرید کتاب منابع آب در زمین – مجموعه اولین کتابخانه علمی من)
نجات دنیا در چند ساعت/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب نجات دنیا در چند ساعت/ خرید کتاب نجات دنیا در چند ساعت
وقتی کره زمین را خوردیم/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب وقتی کره زمین را خوردیم/ خرید کتاب وقتی کره زمین را خوردیم)
گرم شدن زمین – شاهد عینی/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب گرم شدن زمین – شاهد عینی/ خرید کتاب گرم شدن زمین – شاهد عینی)
زنانی که زمین را نجات دادند/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب زنانی که زمین را نجات دادند/ خرید کتاب زنانی که زمین را نجات دادند)
زمین بیمار ما/ برای9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب زمین بیمار ما/ خرید کتاب زمین بیمار ما
حفاظت محیط زیست/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب حفاظت محیط زیست/ خرید کتاب حفاظت محیط زیست)
وای چقدر زباله! مأموریت: نجات زمین (۱)/ برای 9 تا 12 سال/ 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب وای چقدر زباله! مأموریت: نجات زمین (۱)/ خرید کتاب وای چقدر زباله! مأموریت: نجات زمین (۱))
نجات زمین در دستان ماست/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب نجات زمین در دستان ماست/ خرید کتاب نجات زمین در دستان ماست)
اطلس نجات زمین/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب اطلس نجات زمین/ خرید کتاب اطلس نجات زمین)
تغییرات آب و هوای کره‌ی زمین، افزایش کربن‌دی‌اکسید – مجموعه‌ی انرژی برای آینده/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب تغییرات آب و هوای کره‌ی زمین، افزایش کربن‌دی‌اکسید – مجموعه‌ی انرژی برای آینده/ خرید کتاب تغییرات آب و هوای کره‌ی زمین، افزایش کربن‌دی‌اکسید – مجموعه‌ی انرژی برای آینده)
مراقبت از کره‌ی زمین، تغذیه و زندگی سبز – مجموعه‌ی انرژی برای آینده/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب مراقبت از کره‌ی زمین، تغذیه و زندگی سبز – مجموعه‌ی انرژی برای آینده/ خرید کتاب مراقبت از کره‌ی زمین، تغذیه و زندگی سبز – مجموعه‌ی انرژی برای آینده)
خاندان زمین/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب خاندان زمین/ خرید کتاب خاندان زمین)
تغییر اقلیم/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب تغییر اقلیم/ خرید کتاب تغییر اقلیم
دستنامه کارگاه محيط زيست - مربيان/ برای کتابداران/ (خرید دستننامه کارگاه محيط زيست - مربيان) 
دستنامه محيط زيست - دبستان/ برای کتابداران/ (خرید دستننامه محيط زيست - دبستان)  
دستنامه محيط زيست - نوجوان/ برای کتابداران/ (خرید دستننامه محيط زيست - نوجوان)  

پیشنهاد یک فعالیت: با استفاده از لینک روبرو، از کودکان بخواهید ده فرمان زمین را بر روز مقوایی بزرگ بنویسند و به دیوار کلاس(کتابخانه) بزنند. کودکان را به ده گروه تقسیم کنید تا هر گروه بر روی یک فرمان مطالعه و تحقیق کند. طی ده نشست، هر گروه نتایج تحقیق خود را برای جمع ارائه و دراین باره گفت‌وگو کنند. (ده فرمان زمین)

 

پدیدآورندگان:
Submitted by admin on