به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی، ۲۸ اردیبهشت

کتابک قصد دارد برای شما دوست‌داران و علاقه‌مندان به کتاب، فهرستی از کتاب‌هایی که موجب آشنایی کودکان و نوجوانان با مقوله «موزه و میراث فرهنگی» می‌شود را به شما معرفی‌کند.
کتاب‌هایی که نام آن‌ها در این فهرست آمده است موجب می‌شود کودکان و نوجوانان  به نحوی با فضای موزه و میراث فرهنگی آشنا شوند.
شما می‌توانید با تهیه‌ی این کتاب‌ها، کودکان خود را مشتاق دیدار موزه‌ها و علاقه‌مند به میراث فرهنگی کنید.

 

کتابک برای روزجهانی موزه و میراث فرهنگی کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

پوکا و مین در موزه/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب پوکا و مین در موزه/ خرید کتاب پوکا و مین در موزه
خرگوش کوچولو در گالری/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خرگوش کوچولو در گالری/ خرید کتاب خرگوش کوچولو در گالری)  
فرانکلین و دوستانش به موزه می‌روند – مجموعه‌ی فرانکلین/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب فرانکلین و دوستانش به موزه می‌روند/ خرید کتاب فرانکلین و دوستانش به موزه می‌روند)  
ویلف ترسوی بزرگ دایناسورها را نجات می‌دهد – مجموعه ویلف ترسوی بزرگ/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب ویلف ترسوی بزرگ دایناسورها را نجات می‌دهد / خرید کتاب ویلف ترسوی بزرگ دایناسورها را نجات می‌دهد)  
ماجرای عجیب ماموت گمشده/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب ماجرای عجیب ماموت گمشده/ خرید کتاب ماجرای عجیب ماموت گمشده)  
گم شدن در موزه – ریاضی با موشی ۲/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب گم‌شدن در موزه/ خرید کتاب گم‌شدن در موزه
دیدار از موزه ـ مجموعه موش کتابخانه/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دیدار از موزه/ خرید کتاب دیدار از موزه)  
آبی کوچولو/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب آبی کوچولو/ خرید کتاب آبی کوچولو)  
فلیکس و ماجرای ماشین زمان درب و داغون/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب فلیکس و ماجرای ماشین زمان درب و داغون/ خرید کتاب فلیکس و ماجرای ماشین زمان درب و داغون)  
فلیکس به گذشته سفر می کند/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب فلیکس به گذشته سفر می‌کند/ خرید کتاب فلیکس به گذشته سفر می‌کند)  
ماجرای مومیایی – بنگاه کارآگاهی لاسه و مایا/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب ماجرای مومیایی/ خرید کتاب ماجرای مومیایی)  
فرار به موزه نیویورک/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب فرار به موزه نیویورک/ خرید کتاب فرار به موزه نیویورک)  
ممکن و ناممکن ـ سوریه در خواب و بیداری/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب ممکن و ناممکن/ خرید کتاب ممکن و ناممکن)  

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲-۰۲-۲۸ ۱۰:۴۰
متن سفارشی:

ديدگاه شما