۲ آبان - فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی

به تغییر طولانی‌مدت و مشخص میانگین آب‌و‌هوا که برای یک منطقه یا برای کل اقلیم جهانی اتفاق بیفتد «تغییر اقلیم» (Climate change) گفته می‌شود. تغییر اقلیم نمایانگر تغییرات غیرعادی در اقلیم درون اتمسفر زمین و پی آمدهای ناشی از آن در قسمت‌های مختلف کره‌ی زمین است.

برای مثال در یخ‌های قطبی مدت این تغییرات از ده سال تا چند میلیون سال تغییر می‌کند. بخصوص در کاربرد اخیر، در مقوله سیاست محیطی، اصطلاح «تغییر اقلیم» اغلب به تغییراتی که در اقلیم کنونی رخ می‌دهد اطلاق می‌گردد. در برخی موارد، این عبارت با فرض رابطه علت و معلولی بشری نیز بکار می‌رود، همچنان که در کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیمی سازمان ملل UNFCCC مورد استفاده قرار گرفت. کنوانسیون UNFCCC اصطلاح «تغییرات اقلیمی» را برای تغییراتی به کار می‌برد که منشاء غیر انسانی داشته باشند.

کتابک برای روز جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:
ما اینجا زندگی می‌کنیم/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب ما اینجا زندگی می‌کنیم / خرید کتاب ما اینجا زندگی می‌کنیم)
من و زمین/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب من و زمین/ خرید کتاب من و زمین
کتاب زمین: دنیای دوست داشتنی من/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب کتاب زمین: دنیای دوست داشتنی من/ خرید کتاب کتاب زمین: دنیای دوست داشتنی من)
به خاطر خرس‌های قطبی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب به خاطر خرس‌های قطبی/ خرید کتاب به خاطر خرس‌های قطبی)
من دنیا را دوست دارم/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب من دنیا را دوست دارم/ خرید کتاب من دنیا را دوست دارم)
هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد!/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد!/ خرید کتاب هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد!)
نجات دنیا در چند ساعت/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب نجات دنیا در چند ساعت/ خرید کتاب نجات دنیا در چند ساعت)
مصرف عاقلانه انرژی (زمین ما)/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب مصرف عاقلانه انرژی (زمین ما)/ خرید کتاب مصرف عاقلانه انرژی (زمین ما))
خرس خشمگین از گرمایش زمین/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب خرس خشمگین از گرمایش زمین/ خرید کتاب خرس خشمگین از گرمایش زمین)
زیستگاه خرس قطبی (داستانی درباره گرم شدن زمین)/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب زیستگاه خرس قطبی (داستانی درباره گرم شدن زمین)/ خرید کتاب زیستگاه خرس قطبی (داستانی درباره گرم شدن زمین))
جزیره‌ی انرژی/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب جزیره‌ی انرژی/ خرید کتاب جزیره‌ی انرژی
راهنمای حفظ محیط زیست/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب راهنمای حفظ محیط زیست/ خرید کتاب راهنمای حفظ محیط زیست)
چرا باید نگران کره زمین باشیم؟/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب چرا باید نگران کره زمین باشیم؟/ خرید کتاب چرا باید نگران کره زمین باشیم؟)
وقتی کره زمین را خوردیم.../ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب وقتی کره زمین را خوردیم.../ خرید کتاب وقتی کره زمین را خوردیم...)
آموزش سبز/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب آموزش سبز/ خرید کتاب آموزش سبز
حفاظت محیط زیست/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب حفاظت محیط زیست/ خرید کتاب حفاظت محیط زیست
به راستی سبز باشید/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب به راستی سبز باشید/ خرید کتاب به راستی سبز باشید) 
زمین، کمک!/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب زمین، کمک!/ خرید کتاب زمین، کمک!
انرژی زیست توده (بیومس): انرژی از مواد زیستی (مجموعه کتاب انرژی برای آینده)/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب انرژی زیست توده (بیومس): انرژی از مواد زیستی/ خرید کتاب انرژی زیست توده (بیومس): انرژی از مواد زیستی)
مراقبت از کره‌ی زمین: تغذیه و زندگی سبز (مجموعه کتاب انرژی برای آینده)/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی مراقبت از کره‌ی زمین: تغذیه و زندگی سبز/ خرید کتاب مراقبت از کره‌ی زمین: تغذیه و زندگی سبز)
تغییرات آب و هوای کره‌ی زمین: افزایش کربن‌دی‌اکسید (مجموعه کتاب انرژی برای آینده)/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب تغییرات آب و هوای کره‌ی زمین: افزایش کربن‌دی‌اکسید/ خرید کتاب تغییرات آب و هوای کره‌ی زمین: افزایش کربن‌دی‌اکسید)
توسعه پایدار و زندگی پایدار: جوامع سبز (مجموعه کتاب انرژی برای آینده)/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب توسعه پایدار و زندگی پایدار: جوامع سبز/ خرید کتاب توسعه پایدار و زندگی پایدار: جوامع سبز)
ردپای کربن ما: کاهش گازهای گلخانه‌ای (مجموعه کتاب انرژی برای آینده)/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب ردپای کربن ما: کاهش گازهای گلخانه‌ای/ خرید کتاب ردپای کربن ما: کاهش گازهای گلخانه‌ای)
نجات زمین در دستان ماست/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب نجات زمین در دستان ماست/ خرید کتاب نجات زمین در دستان ماست
تغییر اقلیم/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب تغییر اقلیم/ خرید کتاب تغییر اقلیم
آمادگی نسل آینده برای توسعه پایدار/ برای کتابدارن/ (معرفی کتاب آمادگی نسل آینده برای توسعه پایدار/ خرید کتاب آمادگی نسل آینده برای توسعه پایدار)

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on