فعالیت پیشنهادی برای کتاب پسر ماجراجو

فعالیت پیشنهادی برای کتاب پسر ماجراجو

«پسر ماجراجو» درباره خشونت، درگیری و اختلاف با دیگران است. گوستاو در مسیر داستان درباره دلایل خشمگین بودنش و مدیریت آن‌ها‌ صحبت می‌کند.

۱- گفت‌وگو کنید.

پس از بلندخوانی کتاب، با پرسش‌هایی مانند زیر با کودک گفت‌وگو کنید:

 • فرق بین دعوا کردن و خشمگین بودن چیست؟ (رفتار کردن چه فرقی با احساس کردن دارد؟ )
 • چه چیزهایی تو را خشمگین می‌کند؟
 • چرا خشمگین می‌شوی و دعوا می‌کنی؟
 • گوستاو در زمان دعوا قوانین و واکنش‌هایی دارد، تو وقتی عصبانی می‌شوی، چه می‌کنی؟ (در دعوا چه می‌کنی؟ )
 • اطرافیان گوستاو مانند مادر و معلم مدیر وقتی از او ناراحت هستند، چه واکنشی دارند؟
 • دیگران اطرافت از چه چیزهایی عصبانی می‌شوند؟ وقتی خشمگین می‌شوند، واکنش آن‌ها چیست؟
 • دوستان گوستاو در داستان و تصویرها، چه فرقی با هم دارند؟
 • با چه کسانی دعوا می‌کنی؟ چرا با آن‌ها درگیر می‌شوی؟
 • دو واژه اختلاف و تفاوت یعنی چه؟ هر تفاوتی منجر به اختلاف داشتن می‌شود؟
 • به جای دعوا با دیگران، چه کاری برای بیان احساس یا حل اختلاف‌هایتان، می‌کنی؟
 • در بین دعوا، چه احساسی داری؟
 • پس از پایان دعوا، چه احساسی داری؟
 • گوستاو به جای دعوا کردن، می‌دود، تو به جای دعوا کردن، چه کارهایی می‌توانی بکنی؟
 • به جز دعوا چه کارهایی را دوست داری؟

۲- راهکار پیدا کنید.

برای انجام این فعالیت گروهی، در برگه‌های به تعداد کودکان پنج پرسش بنویسید:

 • با چه کسانی دعوا می‌کنید؟
 • چگونه دعوا می‌کنید؟ (در دعوا چه کارهایی می‌کنید؟ )
 • چرا دعوا می‌کنید؟
 • پس از پایان دعوا چه احساسی دارید؟
 • به جز دعوا چه کاری ( کارهایی) را دوست دارید؟

 از کودکان بخواهید پس از پاسخ به این پرسش‌ها خود را در حال دعوا نقاشی کنند.  بعد از جمع‌کردن برگه‌ها پاسخ هر کدام از کودکان را  بدون نام بردن از آن‌ها بخوانید. پس از خواندن برگه‌ها گفت‌وگویی درباره پاسخ هر یک از پرسش‌ها ترتیب دهید. تصویر هر برگه را هنگام گفت‌و‌گو، به کودکان نشان دهید و از آن‌ها بپرسید که با دیدن این تصویرها چه احساسی به آن‌ها دست می‌دهد؟ خشم، خنده، پشیمانی، یا ...؟

کودکان را گروه‌بندی کنید. از هر گروه بخواهید با مشورت اعضای گروه، راهکاری برای پیش‌گیری از دعوا پیشنهاد کند. از نماینده هر گروه بخواهید راهکارش را برای جمع باز گو کند. سپس از کودکان بخواهید بهترین راهکار را با روش رای‌گیری انتخاب کنند. در پایان، یک بازی جمعی هیجان‌انگیز در کلاس یا در صورت امکان در فضای باز ترتیب دهید.

۳- پوستر بسازید.

به همراه کودک درباره تاثیر خشم بر ذهن یا واکنش‌های بدنی و انقباض‌ها، به صورت علمی، پژوهش کنید. سپس با توجه به گفتگو‌های انجام شده، یک پوستر درباره دعوا کردن، خشم و راه‌های مدیریت آن بسازید.

۴- بازی کنید.

یک بادکنک به کودک بدهید و از او بخواهید آن‌ را باد کند. وقتی کامل باد شد، باد آن را با دهانش، کم کند. به او بگویید در زمان دم و بازدم، به تنفس‌اش دقت کند و در آخر دوباره بادکنک را باد کند و آن را بترکاند. برای او روشن کنید که تنفس به او کمک می‌کند تا وقتی عصبانی است، حس خود را مدیریت کند هم‌چنین ترکیدن بادکنک می‌تواند نشان از تخلیه یک حس، بدون آسیب به دیگران، باشد.

۵- نمایش بازی کنید.

از کودک بخواهید مانند گوستاو، راه‌هایی را به جای دعوا کردن، پیشنهاد کند. آن پیشنهادهای خود و راه‌حل‌های گوستاو را جداگانه روی کارت بنویسد. هر بار به طور اتفاقی کارتی را بردارد و آن را بازی کند. (هدف بروز احساسات و تمرین مهارت‌هاست نه اجرای نمایش)

۶- خمیربازی کنید.

از کودک بخواهید، حسش را به اتفاق‌هایی که خشمگینش می‌کند، به صورت مجسمه‌ یا کاردستی با خمیر بسازد.

۷- نامه بنویسید.

از کودک بخواهید برای کسانی که از دستشان عصبانی می‌شود یا دوست دارد با آن‌ها دعوا کند، یک نامه بنویسد و حرف‌ها و حس‌هایش را به آن‌ها بگوید. ( نامه قرار نیست توسط کسی خوانده شود و فقط برای بیان احساس کودک است)

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.