فهرست کتابک به مناسبت آغاز هفته مشاغل، 1 اردیبهشت

«هفته مشاغل» که از 1 الی 7 اردیبهشت ماه هر سال نامگذاری شده است می‌تواند زمینه ایجاد شغل را در کشور با توجه به سند چشم انداز 20 ساله نظام فراهم نماید. هفته مشاغل فرصت مناسبی است برای ایجاد روحیه خلاقیت و آفرینش در بین دانش‌آموزان. کسب اطلاعات کافی و لازم در زمینه اشتغال و تحصیلات دانشگاهی در بخش و حوزه مورد علاقه دانش آموزان از اهداف این هفته می‌باشد.

 

کتابک به مناسبت آغاز هفته مشاغل کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

کتاب مقوایی شغل‌ها و ابزارها – کشویی/ برای ۱ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب مقوایی شغل‌ها و ابزارها – کشویی/ خرید کتاب مقوایی شغل‌ها و ابزارها – کشویی)

مکعب های تصویری آشنایی با شغل ها/ برای ۳ سال به بالا/ (معرفی مکعب های تصویری آشنایی با شغل ها/ خرید مکعب های تصویری آشنایی با شغل ها)

کتاب پارچه‌ای شهر ما/ برای ۳ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب کتاب پارچه‌ای شهر ما/ خرید کتاب کتاب پارچه‌ای شهر ما)

مجموعه استنلی همه‌کاره/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب مجموعه استنلی همه‌کاره/ خرید کتاب مجموعه استنلی همه‌کاره

هر کسی کار خودش ... بار خودش/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب هر کسی کار خودش ... بار خودش/ خرید کتاب هر کسی کار خودش ... بار خودش

هر کسی کاری داره/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب هر کسی کاری داره/ خرید کتاب هر کسی کاری داره

مجموعه شغل آینده‌ی من/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب دیک دامپزشک (مجموعه کتاب شغل آینده‌ی من)/ خرید مجموعه شغل آینده‌ی من

مجموعه کتاب کار کودک ـ آشنایی با مشاغل پلیس، پزشک و آتش‌نشان/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی مجموعه کتاب کار کودک - آشنایی با مشاغل/ خرید مجموعه کتاب کار کودک - آشنایی با مشاغل

می‌خواهی چه‌کاره شوی برایان؟/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب می‌خواهی چه‌کاره شوی برایان؟/ خرید کتاب می‌خواهی چه‌کاره شوی برایان؟)

پازل و کتاب پیدا کن و بچین – دامپزشک کوچولو/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب پازل و کتاب پیدا کن و بچین – دامپزشک کوچولو/ خرید کتاب پازل و کتاب پیدا کن و بچین – دامپزشک کوچولو)

دویدم و دویدم/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دویدم و دویدم/ خرید کتاب دویدم و دویدم

دو قلوها با پلیس آشنا می‌شوند – مجموعه ماجراهای تاپسی و تیم/ برای ۵ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب دو قلوها با پلیس آشنا می‌شوند – مجموعه ماجراهای تاپسی و تیم/ خرید کتاب دو قلوها با پلیس آشنا می‌شوند – مجموعه ماجراهای تاپسی و تیم)

کار مورد علاقه‌ی من – مجموعه دنیای ما/ برای ۵ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب کار مورد علاقه‌ی من – مجموعه دنیای ما/ خرید کتاب کار مورد علاقه‌ی من – مجموعه دنیای ما)

مجموعه افراد پرمشغله/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی مجموعه کتاب افراد پرمشغله / خرید مجموعه کتاب افراد پرمشغله)

دیو دیگ‌به‌سر یا این‌جوری بود که اون‌جوری شد/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دیو دیگ‌به‌سر یا این‌جوری بود که اون‌جوری شد/ خرید کتاب دیو دیگ‌به‌سر یا این‌جوری بود که اون‌جوری شد)

می خواهم معلم شوم/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب می خواهم معلم شوم/ خرید کتاب می خواهم معلم شوم)

می خواهم پزشک شوم/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب می خواهم پزشک شوم/ خرید کتاب می خواهم پزشک شوم)

می خواهم دامپزشک شوم/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب می خواهم دامپزشک شوم/ خرید کتاب می خواهم دامپزشک شوم)

می‌ خواهم خلبان شوم/ برای 5 تا 10 سال/ (معرفی کتاب می‌ خواهم خلبان شوم/ خرید کتاب می‌ خواهم خلبان شوم)

من یک مامور پلیس هستم/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب من یک مامور پلیس هستم/ خرید کتاب من یک مامور پلیس هستم)

دایره‌المعارف کوچک من- آتش‌نشان/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دایره‌المعارف کوچک من- آتش‌نشان/ خرید کتاب دایره‌المعارف کوچک من- آتش‌نشان)

جونی‌بی‌جونز مو کوتاه می‌کند/ برای 9 تا 7 سال/ (معرفی کتاب جونی‌بی‌جونز مو کوتاه می‌کند/ خرید کتاب جونی‌بی‌جونز مو کوتاه می‌کند

می‌خواهم چه‌کاره شوم؟/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب می‌خواهم چه‌کاره شوم؟/ خرید کتاب می‌خواهم چه‌کاره شوم؟)

می در میان ستارگانمی در میان ستارگان/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب می در میان ستارگان/ خرید کتاب می در میان ستارگان)

آشنایی با شغل‌ها/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب آشنایی با شغل‌ها/ خرید کتاب آشنایی با شغل‌ها

شغل‌ها/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب شغل‌ها/ خرید کتاب شغل‌ها

بزرگ‌ترین شغل دنیا/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب بزرگ‌ترین شغل دنیا/ خرید کتاب بزرگ‌ترین شغل دنیا) 

آقا قچ قچی – ماجراهای مردم شهر عجیب/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آقا قچ قچی – ماجراهای مردم شهر عجیب/ خرید کتاب آقا قچ قچی – ماجراهای مردم شهر عجیب)

کُره‌اسب آتشین – مجموعه نویسندگان بزرگ، خوانندگان کوچک/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب کُره‌اسب آتشین – مجموعه نویسندگان بزرگ، خوانندگان کوچک/ خرید کتاب کُره‌اسب آتشین – مجموعه نویسندگان بزرگ، خوانندگان کوچک)

هزار پرنده رنگی و آهوی سرخ/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب هزار پرنده رنگی و آهوی سرخ/ خرید کتاب هزار پرنده رنگی و آهوی سرخ

فرهنگ تصویری مشاغل/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب فرهنگ تصویری مشاغل/ خرید کتاب فرهنگ تصویری مشاغل)

معدن زغال سنگ کجاست؟/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب معدن زغال سنگ کجاست؟/ خرید کتاب معدن زغال سنگ کجاست؟

برسد به دست معلم عزیزم/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب برسد به دست معلم عزیزم/ خرید کتاب برسد به دست معلم عزیزم

مجموعه جالی پستچی/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب مجموعه جالی پستچی/ خرید کتاب مجموعه جالی پستچی

رزی گودنس دخترک مهندس/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب رزی گودنس دخترک مهندس/ خرید کتاب رزی گودنس دخترک مهندس)

ایگی سزار پسرک معمار/ برای 7 تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب ایگی سزار پسرک معمار/ خرید کتاب ایگی سزار پسرک معمار)

پدر، پرچین و پسرها/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب پدر، پرچین و پسرها/ خرید کتاب پدر، پرچین و پسرها)

معلم – مجموعه‌ کی چه کار می‌ کنه؟/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب معلم – مجموعه‌ کی چه کار می‌ کنه؟/ خرید کتاب معلم – مجموعه‌ کی چه کار می‌ کنه؟)
دندان پزشک – مجموعه‌ کی چه کار می‌ کنه؟/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب دندان پزشک – مجموعه‌ کی چه کار می‌ کنه؟/ خرید کتاب دندان پزشک – مجموعه‌ کی چه کار می‌ کنه؟)

پزشک – مجموعه‌ کی چه کار می‌ کنه؟/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب پزشک – مجموعه‌ کی چه کار می‌ کنه؟/ خرید کتاب پزشک – مجموعه‌ کی چه کار می‌ کنه؟)

دامپزشک – محراب قلم – مجموعه‌ کی چه کار می‌ کنه؟/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب دامپزشک – محراب قلم – مجموعه‌ کی چه کار می‌ کنه؟/ خرید کتاب دامپزشک – محراب قلم – مجموعه‌ کی چه کار می‌ کنه؟)

کارگر ساختمانی – مجموعه‌ کی چه کار می‌ کنه؟/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب کارگر ساختمانی – مجموعه‌ کی چه کار می‌ کنه؟/ خرید کتاب کارگر ساختمانی – مجموعه‌ کی چه کار می‌ کنه؟)

کتابدار – مجموعه‌ کی چه کار می‌ کنه؟/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب کتابدار – مجموعه‌ کی چه کار می‌ کنه؟/ خرید کتاب کتابدار – مجموعه‌ کی چه کار می‌ کنه؟)

آتش نشان –  مجموعه‌ کی چه کار می‌ کنه؟/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب آتش نشان –  مجموعه‌ کی چه کار می‌ کنه؟/ خرید کتاب آتش نشان –  مجموعه‌ کی چه کار می‌ کنه؟)

/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب / خرید کتاب )

/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب / خرید کتاب )

سلام و خداحافظ فانوس دریایی/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب سلام و خداحافظ فانوس دریایی/ خرید کتاب سلام و خداحافظ فانوس دریایی)

آتش نشان واقعی (مجموعه مدرسه پرماجرا)/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب آتش نشان واقعی/ خرید کتاب آتش نشان واقعی

معلم تازه کار (مجموعه مدرسه پرماجرا)/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب معلم تازه کار/ خرید کتاب معلم تازه کار

خبرنگار باحال (مجموعه مدرسه پرماجرا)/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب خبرنگار باحال/ خرید کتاب خبرنگار باحال)

۲۵ شغل ماشا فیلیپنکو/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب 25 شغل ماشا فیلیپنکو / خرید کتاب 25 شغل ماشا فیلیپنکو)

مجموعه ماجراهای خانم شارلوت/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب خانم شارلوت کتابدار عجیب و غریب - مجموعه ماجراهای خانم شارلوت/ خرید کتاب مجموعه ماجراهای خانم شارلوت

آملیا بدلیا کارمند می‌شود/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب آملیا بدلیا کارمند می‌شود/ خرید کتاب آملیا بدلیا کارمند می‌شود)

جونی بی جونز و وراجی‌‌های زیادی/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب جونی بی جونز و وراجی‌‌های زیادی/ خرید کتاب جونی بی جونز و وراجی‌‌های زیادی)

فرهنگ‌نامه مشاغل/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب فرهنگ‌نامه مشاغل/ خرید کتاب فرهنگ‌نامه مشاغل

من فضای باز را دوست دارم؛ چه شغل‌هایی در فضای باز سراغ داری؟ – مجموعه کاروبار/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب من فضای باز را دوست دارم؛ چه شغل‌هایی در فضای باز سراغ داری؟ – مجموعه کاروبار/ خرید کتاب من فضای باز را دوست دارم؛ چه شغل‌هایی در فضای باز سراغ داری؟ – مجموعه کاروبار)

من ورزش را دوست دارم. چه شغل هایی مرتبط با ورزش سراغ داری؟ – مجموعه کار و بار/ برای 9 تا 12 سال/ 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب من ورزش را دوست دارم. چه شغل هایی مرتبط با ورزش سراغ داری؟ – مجموعه کار و بار/ خرید کتاب من ورزش را دوست دارم. چه شغل هایی مرتبط با ورزش سراغ داری؟ – مجموعه کار و بار)

مشت بر پوست/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب مشت بر پوست/ خرید کتاب مشت بر پوست

نان و گل سرخ ـ آشنایی با صنعت نساجی/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب نان و گل سرخ / خرید کتاب نان و گل سرخ)

 

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on