فعالیت پیشنهادی برای کتاب خرس یا اردک

کتاب «خرس یا اردک» داستانی است شیرین با طنزی پنهان برای آموزش مفهوم خودباوری به کودکان و این‌که باوجود تفاوت‌هایی که با دیگران دارند می‌توانند با آن‌ها دوست باشند.

1- گفت‌وگو کنید.

پس از بلندخوانی کتاب، با پرسش‌های زیر می‌توانید با کودکان گفت‌وگو کنید:

  • آیا خرس توانست اردک خوبی بشود؟
  • تفاوت بین خرس و اردک چیست؟
  • آیا تا به‌حال دلتان خواسته جای فردی دیگر باشید؟ چه کسی؟ چرا؟
  • کدام ویژگی خودتان یا کدام چیزها در زندگی‌تان را دوست دارید؟ کدام را دوست ندارید؟ چرا؟
  • آیا ویژگی‌ای در یکی از دوستان و خانواده‌تان بوده که خودش دوست نداشته باشد، اما به نظر شما خوب باشد؟ چرا او دوست‌اش ندارد؟ چرا به نظر شما خوب است؟
  • اگر قرار بود یک نوع جانور باشید، کدام جانور را انتخاب می‌کردید؟ چرا؟

در دور بعدی خواندن کتاب:

  • تصویرهای کتاب را به کودکان نشان دهید و از آن‌ها بخواهید حس و حال شخصیت را در آن موقعیت توصیف کنند.
  • از کودکان بخواهید صدای زنبور، اردک و خرس را هنگام خواندن کتاب تقلید کنند.

2- ویژگی‌های من

از آن‌ها بخواهید روی یک کاغذ فهرستی از ویژگی‌هایشان تهیه کنند و هر نفر با صدای بلند آن را برای بقیه بخواند. سپس از دیگران بخواهید به خاطر هر ویژگی خوبش برای او دست بزنند. این فعالیت کمک می‌کند کودک از خود شناخت بهتری داشته باشد.

اگر کودکان هنوز سواد خواندن و نوشتن ندارند، شما برایشان بنویسید یا بخواهید به جای نوشتن نقاشی کنند.

3- پژوهش کنید.

همراه کودکان درباره زندگی خرس‌ها پژوهش کنید. تصاویری از محل زندگی، غذا، لانه‌ و رفتارهایشان بیابید و با آن‌ها یک پوستر بسازید. توضیح‌های ساده‌ای نیز برای هر تصویر بنویسید.

4- داستان را تغییر دهید.

از کودکان بخواهید تصور کنند:

  • اگر قرار بود داستان برعکس باشد، یعنی اردک دل‌اش نخواهد اردک باشد و بخواهد خرس باشد، داستان چه‌طور پیش می‌رود. سپس داستان را از نو بنویسند و برای آن تصویر بکشند.
  • خرس می‌خواهد جای جانور دیگری، مثلا نهنگ باشد. داستان چه‌طور پیش می‌رفت؟ داستان را بنویسند و تصویرگری کنند.
Submitted by skyfa on