فهرست کتابک به مناسبت زادروز میشل انده، 21 آبان

۲۱ آبان برابر با ۱۲ نوامبر ۱۹۲۹ زادروز «میشل انده» از بزرگترین فانتزی‌نویسان سده‌ی بیستم است. «میشل انده» بیش از بیست داستان برای کودکان نوشته است. داستان‌های «میشل انده» ترکیبی سورئال از واقعیت و فانتزی است و خواننده را به تعامل بیشتر با متن فرا می‌خواند. جهانی که انده در داستان‌هایش آفریده است آینه‌ای از دنیا واقعی ماست.

کتابک برای زادروز میشل انده کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

قصه دیگچه و ملاقه/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب قصه دیگچه و ملاقه/ خرید کتاب قصه دیگچه و ملاقه

راز لنا/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب راز لنا/ خرید کتاب راز لنا

نوربرت خرگردن/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب نوربرت خرگردن/ خرید کتاب نوربرت خرگردن

داستان بی‌پایان/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب داستان بی‌پایان/ خرید کتاب داستان بی‌پایان

جیم دگمه و سیزده‌قلوهای وحشی/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب جیم دگمه و سیزده‌قلوهای وحشی/ خرید کتاب جیم دگمه و سیزده‌قلوهای وحشی

جیم دگمه و لوکاس لوکوموتیوران/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب جیم دگمه و لوکاس لوکوموتیوران/ خرید کتاب جیم دگمه و لوکاس لوکوموتیوران)

جیم دگمه/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب جیم دگمه/ خرید کتاب جیم دگمه

مومو/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب مومو/ خرید کتاب مومو

جادوگرانی که خودشان را جادو کردند/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب جادوگرانی که خودشان را جادو کردند/ خرید کتاب جادوگرانی که خودشان را جادو کردند)

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on