فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی همبستگی انسانی، 29 آذر

«روز جهانی همبستگی انسانی» روزی است برای رسیدن به یک دستورالعمل جدید و فراگیر برای توسعه کشورهای جهان ایجاد شده است. این دستورالعمل با تمرکز به دو محور اصلی یعنی انسان و سیاره زمین، پشتیبانی از حقوق بشر در پرتوی مشارکت جهانی، مصمم به نجات مردم جهان از فقر، گرسنگی و حتی بیماری است. این روز،  یادآوری است به کشورها که برای همبستگی و ادامه آرمان‌ها و احترام به توافق‌نامه جشن بگیرند. 

کتابک برای روز جهانی همبستگی انسانی کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

هیس! ببر را بیدار نکنیم!/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب هیس! ببر را بیدار نکنیم!/ خرید کتاب هیس! ببر را بیدار نکنیم!
خیاط گلاستر – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۳/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب خیاط گلاستر/ خرید کتاب خیاط گلاستر)
با هم قلعه می‌سازیم – مجموعه تامی الاغه و دوستانش/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب با هم قلعه می‌سازیم/ خرید کتاب با هم قلعه می‌سازیم
فرانکلین کمک می‌کند – مجموعه‌ی فرانکلین/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب فرانکلین کمک می‌کند/ خرید کتاب فرانکلین کمک می‌کند
چگونه می توان بال شکسته ای را درمان کرد؟/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب چگونه می توان بال شکسته ای را درمان کرد؟/ خرید کتاب چگونه می توان بال شکسته ای را درمان کرد؟
آقا کوچولو به یک دوست کمک می‌کند/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب آقا کوچولو به یک دوست کمک می‌کند/ خرید کتاب آقا کوچولو به یک دوست کمک می‌کند
قورباغه و گنج/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب قورباغه و گنج/ خرید کتاب قورباغه و گنج
الیوت فیل خال‌خالی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب الیوت فیل خال‌خالی/ خرید کتاب الیوت فیل خال‌خالی
ديدی پرواز کردم - فيلی و فيگی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب ديدی پرواز کردم/ خرید کتاب ديدی پرواز کردم
بیدی و روز برفی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب بیدی و روز برفی/ خرید کتاب بیدی و روز برفی
گرگ نیکوکار/ برای 3 تا 12 سال/ (معرفی کتاب گرگ نیکوکار/ خرید کتاب گرگ نیکوکار
یک روز اتوبوسی/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب یک روز اتوبوسی/ خرید کتاب یک روز اتوبوسی
آن کفش‌ها/ برای 7 تا9 سال/ (معرفی کتاب آن کفش‌ها/ خرید کتاب آن کفش‌ها
گرگ گوچولوی دانا/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب گرگ گوچولوی دانا/ خرید کتاب گرگ گوچولوی دانا
هزار پرنده رنگی و آهوی سرخ/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب هزار پرنده رنگی و آهوی سرخ/ خرید کتاب هزار پرنده رنگی و آهوی سرخ
خودکار قرمزی کوچولو/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب خودکار قرمزی کوچولو/ خرید کتاب خودکار قرمزی کوچولو)
درخت بخشنده/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب درخت بخشنده/ خرید کتاب درخت بخشنده
وقتی هورتون صدای هو شنید/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب وقتی هورتون صدای هو شنید/ خرید کتاب وقتی هورتون صدای هو شنید
چیزی بگو/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب چیزی بگو/ خرید کتاب چیزی بگو
کولاک/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب کولاک/ خرید کتاب کولاک
مجموعه ماجراهای وینی‌پو/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب مجموعه ماجراهای وینی‌پو/ خرید کتاب مجموعه ماجراهای وینی‌پو
سه پرسش/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب سه پرسش/ خرید کتاب سه پرسش
مجموعه ماجراهای بازهم وینی‌پو/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب مجموعه ماجراهای بازهم وینی‌پو/ خرید کتاب مجموعه ماجراهای بازهم وینی‌پو
خمره/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب خمره/ خرید کتاب خمره)
رودخانه سفيد/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب رودخانه سفيد/ خرید کتاب رودخانه سفيد
پولينا چشم و چراغ دهکده/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب پولينا چشم و چراغ دهکده/ خرید کتاب پولينا چشم و چراغ دهکده
حتی یک دقیقه کافی است/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب حتی یک دقیقه کافی است/ خرید کتاب حتی یک دقیقه کافی است)

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on