فهرست کتابک به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی، 25 اردیبهشت

فردوسی شاعر بزرگ حماسه‌سرای ایران است که اثری جاودانه در ادبیات ما خلق کرده است. در فرهنگ و ادب پارسی این شاعر گرانقدر جایگاه والا و تاثیرگذاری دارد تا جایی که در تقویم ملی ایران روزی را به نام این شاعر نام گذاری کرده است. 25 اردیبهشت «روز بزرگداشت فردوسی» است. 

کتابک برای روز بزرگداشت فردوسی کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

آرش کمانگیر/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب آرش کمانگیر/ خرید کتاب آرش کمانگیر)
مجموعه کتاب‌های افسانه‌هایی از ایران باستان ـ انتشارات مدرسه/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب افسانه‌هایی از ایران باستان/ خرید کتاب افسانه‌هایی از ایران باستان)
مجموعه داستان‌های شاهنامه ـ انتشارات خانه ادبیات/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب داستان‌های شاهنامه/ خرید کتاب داستان‌های شاهنامه)
رستم و گل لاله/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب رستم و گل لاله/ خرید کتاب رستم و گل لاله)
مجموعه داستان‌هایی از ایران باستان ـ انتشارات پیک ادبیات/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب مجموعه داستان‌هایی از ایران باستان ـ انتشارات پیک ادبیات/ خرید کتاب مجموعه داستان‌هایی از ایران باستان ـ انتشارات پیک ادبیات)
مجموعه‌ی پنجره‌ای نو به شاهنامه ـ انتشارات پنجره/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب پنجره‌ای نو به شاهنامه/ خرید کتاب پنجره‌ای نو به شاهنامه)
افسانه‌هایی از شاهنامه ـ انتشارات سروش/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب افسانه‌هایی از شاهنامه/ خرید کتاب افسانه‌هایی از شاهنامه)
مجموعه قصه‌های تصویری از شاهنامه (۶ جلد)/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب قصه‌های تصویری از شاهنامه/ خرید کتاب قصه‌های تصویری از شاهنامه)
سیاوش – بریل/ 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب سیاوش – بریل/ خرید کتاب سیاوش – بریل)
آرش کمان‌دار/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب آرش کمان‌دار/ خرید کتاب آرش کمان‌دار)
بستور/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب بستور/ خرید کتاب بستور)
فردوسی – مجموعه مشاهیر خندان/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی فردوسی/ خرید کتاب فردوسی)
سهراب و سیاوش دو دلاور جاویدان/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب سهراب و سیاوش دو دلاور جاویدان/ خرید کتاب سهراب و سیاوش دو دلاور جاویدان)
مجموعه‌ی شاهنامه کودک و نوجوان ـ نشر دیبایه/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب مجموعه‌ی شاهنامه کودک و نوجوان/ خرید کتاب مجموعه‌ی شاهنامه کودک و نوجوان)
مجموعه رمان‌های شاهنامه ـ انتشارات خانه ادبیات/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب مجموعه رمان‌های شاهنامه/ خرید کتاب مجموعه رمان‌های شاهنامه)
نقل رستم و سهراب (نمایشنامه)/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب نقل رستم و سهراب/ خرید کتاب نقل رستم و سهراب)
مجموعه دوازده جلدی بازآفرینی قصه‌های شاهنامه ـ نشر افق/ موسسه فرهنگی منادی تربیت/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب مجموعه دوازده جلدی بازآفرینی قصه‌های شاهنامه/ خرید کتاب مجموعه دوازده جلدی بازآفرینی قصه‌های شاهنامه)
سی شعر فردوسی – مجموعه سی شعر/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب سی شعر فردوسی/ خرید کتاب سی شعر فردوسی)
خوان هشتم/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب خوان هشتم/ خرید کتاب خوان هشتم)
شاهنامه فردوسی به نثر (۱۴جلد)/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب شاهنامه فردوسی به نثر/ خرید کتاب شاهنامه فردوسی به نثر)
ضحاک/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب ضحاک/ خرید کتاب ضحاک)
عاشقانه‌های شاهنامه/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب عاشقانه‌های شاهنامه/ خرید کتاب عاشقانه‌های شاهنامه)
آلبوم شاهنامه (تصویرهای چاپ سنگی شاهنامه)/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب آلبوم شاهنامه (تصویرهای چاپ سنگی شاهنامه)/ خرید کتاب آلبوم شاهنامه (تصویرهای چاپ سنگی شاهنامه))

 

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on