معرفی بازی هه‌توس‌کونه (ha tuskune) گیلانی

«هه‌توس‌کونه» (ha tuskune) بازی است که بیشتر در نواحی سیاهکل و دیلمان رواج دارد. برخی وسایل بازی‌های سنتی و بومی بر اساس محصولات کشاورزی که در آن شهر به عمل می‌آید، انتخاب می‌شود.

مشخصات بازی هه‌توس‌کونه

شکل بازی: گروهی (جمعی)

جنسیت بازی: دختران و پسران

تعداد نفرات بازی: ده نفر و بیش از ده نفر

نوع بازی: حرکتی

ابزار بازی: تعدادی ساقه برنج یا گندم

محل اجرا: محیط باز و سربسته

زمان اجرا: تمام ایام سال

شرح بازی یا نحوه بازی هه‌توس‌کونه

یک نفر به عنوان سر داور انتخاب می‌شود و باقی بازیکنان در مقابل سر داور ایستاده یا می‌نشینند. آنگاه سر داور، سر رنگی ساقه‌های برنج یا گندمی را که رنگ‌های سبز، آبی، قرمز و ... رنگ شده‌اند، در مُشت خود مخفی کرده، سایر قسمت‌ها را آزاد و رو به بالا نگه می‌دارد و از هر کدام از بازیکنان می‌خواهد که ساقه‌ای را با رنگ مشخصی از میان ساقه‌ها جدا سازد. هرگاه بازیکنی در این امر موفق شود، برای سایر بازیکنان فرمانی صادر می‌کند مانند: یک نفر مسافتی را به سرعت بدود، دیگری معلق بزند و ...


با بازی سنتی قدیمی و محلی بیشتری آشنا شوید.


در جریان ادامه‌ی فرمان، سر داور دستور توقف فرمان را می‌دهد و در این هنگام آن بازیکن باید با سر داور این بازی را به اجرا درآورد. اگر او بازی را ببازد، همه‌ی نفرات را تا نقطه‌ای که فرد برنده تعیین می‌کند، کول بگیرد.

به سر داور «سرمار» نیز گفته می‌شود.

گردآورنده:
منبع
نمایش‌ها و بازی‌های سنتی گیلان، سیدهاشم موسوی و دیگران، نشر فرهنگ ایلیا، 1386.
Submitted by admin on