فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی پیشگیری از کودک‌آزاری، 28 آبان

۲۸ آبان‌ماه برابر با  19 نوامبر «روز جهانی پیشگیری از کودک‌آزاری» است که از سال 2000 ایجاد شد. متاسفانه در سال‌های اخیر کودک‌آزاری یکی از جرم‌های رو به افزایش بوده است. از انواع کودک‌آزاری می‌توان به آزار عاطفی، آزارپزشکی، غفلت و بی‌توجهی، آزار آموزشی، آزار جسمی و آزار جنسی نام برد.

از اهداف روز جهانی پیشگیری از کودک آزاری می‌توان به آگاهی‌بخشی والدین و مربیان و شناخت انواع و علایم کودک آزاری و آموزش نکاتی درباره پیشگیری از آزار جنسی کودکان و آموزش اینکه با کودک آسیب‌دیده جنسی چگونه رفتار کنیم و ... است.

کتابک برای روز جهانی پیشگیری از کودک‌آزاری کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

نه، یعنی نه/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب نه، یعنی نه/ خرید کتاب نه، یعنی نه)
بدن تو مال خودته!/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب بدن تو مال خودته!/ خرید کتاب بدن تو مال خودته!)
بلند بگو نه! ـ نشر پرتقال/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب بلند بگو نه! ـ نشر پرتقال/ خرید کتاب بلند بگو نه! ـ نشر پرتقال)
بازی بدون دردسر/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب بازی بدون دردسر/ خرید کتاب بازی بدون دردسر)
این بازی را دوست ندارم/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب این بازی را دوست ندارم/ خرید کتاب این بازی را دوست ندارم)
می‌گم که چی گفتی به من/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب می‌گم که چی گفتی به من/ خرید کتاب می‌گم که چی گفتی به من)
چه کفش‌های مسخره‌ای! – مجموعه تامی الاغه و دوستانش/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب چه کفش‌های مسخره‌ای! – مجموعه تامی الاغه و دوستانش/ خرید کتاب چه کفش‌های مسخره‌ای! – مجموعه تامی الاغه و دوستانش)
مامان بیا! بابا بیا!/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب مامان بیا! بابا بیا!/ خرید کتاب مامان بیا! بابا بیا!)
راز عجیب بچه‌قورباغه/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب راز عجیب بچه‌قورباغه/ خرید کتاب راز عجیب بچه‌قورباغه)
سارا کوچولو داد بزن و بگو!/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سارا کوچولو داد بزن و بگو!/ خرید کتاب سارا کوچولو داد بزن و بگو!)
پاستیل‌های ضد قلدری! (مجموعه کتاب‌های جولیا)/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب پاستیل‌های ضد قلدری! (مجموعه کتاب‌های جولیا)/ خرید کتاب پاستیل‌های ضد قلدری! (مجموعه کتاب‌های جولیا))
بدن من مال منه!/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب بدن من مال منه!/ خرید کتاب بدن من مال منه!)
بدن من برای خودمه/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب بدن من برای خودمه/ خرید کتاب بدن من برای خودمه)
من می‌توانم با صدای بلند بگویم نه – داستان‌هایی برای تمرین نه گفتن – مجموعه مهارت‌های خودمراقبتی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب من می‌توانم با صدای بلند بگویم نه – داستان‌هایی برای تمرین نه گفتن – مجموعه مهارت‌های خودمراقبتی/ خرید کتاب من می‌توانم با صدای بلند بگویم نه – داستان‌هایی برای تمرین نه گفتن – مجموعه مهارت‌های خودمراقبتی)
لمس خوب، لمس بد/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب لمس خوب، لمس بد/ خرید کتاب لمس خوب، لمس بد)
من می‌توانم قوی باشم – داستانی برای اعتماد‌به‌نفس و مقابله با قلدری – مجموعه مهارت‌های خودمراقبتی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب من می‌توانم قوی باشم – داستانی برای اعتماد‌به‌نفس و مقابله با قلدری – مجموعه مهارت‌های خودمراقبتی/ خرید کتاب من می‌توانم قوی باشم – داستانی برای اعتماد‌به‌نفس و مقابله با قلدری – مجموعه مهارت‌های خودمراقبتی)
من که گم نمی‌شوم – راهکارهای لازم هنگام گم شدن – مجموعه مهارت‌های خودمراقبتی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب من که گم نمی‌شوم – راهکارهای لازم هنگام گم شدن – مجموعه مهارت‌های خودمراقبتی/ خرید کتاب من که گم نمی‌شوم – راهکارهای لازم هنگام گم شدن – مجموعه مهارت‌های خودمراقبتی)
من با هرکسی نمی‌روم – داستانی درباره روش برخورد با غریبه و آشنا – مجموعه مهارت‌های خودمراقبتی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب من با هرکسی نمی‌روم – داستانی درباره روش برخورد با غریبه و آشنا – مجموعه مهارت‌های خودمراقبتی/ خرید کتاب من با هرکسی نمی‌روم – داستانی درباره روش برخورد با غریبه و آشنا – مجموعه مهارت‌های خودمراقبتی)
رو به‌ رو شدن با غریبه‌‌ها/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب رو به‌ رو شدن با غریبه‌‌ها/ خرید کتاب رو به‌ رو شدن با غریبه‌ها)
اذیتم نکن/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب اذیتم نکن/ خرید کتاب اذیتم نکن)
من توسری خورم – مجموعه احساس‌های تو/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب من توسری خورم – مجموعه احساس‌های تو/ خرید کتاب من توسری خورم – مجموعه احساس‌های تو)
بلند بگو نه! ـ نشر مهرسا/ برای 3 تا 12 سال/ (معرفی کتاب بلند بگو نه! ـ نشر مهرسا/ خرید کتاب بلند بگو نه! ـ نشر مهرسا)
حواسم به غریبه‌ها هست – کتاب‌های جولیا/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب حواسم به غریبه‌ها هست – کتاب‌های جولیا/ خرید کتاب حواسم به غریبه‌ها هست – کتاب‌های جولیا)
مواظب غریبه‌ها باشید/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب مواظب غریبه‌ها باشید/ خرید کتاب مواظب غریبه‌ها باشید)
آیا تو هم رازی داری؟/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب آیا تو هم رازی داری؟/ خرید کتاب آیا تو هم رازی داری؟)
با غریبه‌ها حرف نمی‌زنم/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب با غریبه‌ها حرف نمی‌زنم/ خرید کتاب با غریبه‌ها حرف نمی‌زنم)
رازهایی که نباید مخفی کرد/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب رازهایی که نباید مخفی کرد/ خرید کتاب رازهایی که نباید مخفی کرد)
به من دست نزن – داستانی برای شناخت حد و مرزها – مجموعه مهارت‌های خودمراقبتی/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب به من دست نزن – داستانی برای شناخت حد و مرزها – مجموعه مهارت‌های خودمراقبتی/ خرید کتاب به من دست نزن – داستانی برای شناخت حد و مرزها – مجموعه مهارت‌های خودمراقبتی)
بگو نه! (مهارت‌های نه گفتن)/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب بگو نه! (مهارت‌های نه گفتن)/ خرید کتاب بگو نه! (مهارت‌های نه گفتن))
دیگر سکوت نمی‌کنم!/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب دیگر سکوت نمی‌کنم!/ خرید کتاب دیگر سکوت نمی‌کنم!)
چگونه از بدنم مراقبت و نگهداری کنم؟ – ویژه دختران ۹ تا ۱۲ سال/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب چگونه از بدنم مراقبت و نگهداری کنم؟ – ویژه دختران ۹ تا ۱۲ سال/ خرید کتاب چگونه از بدنم مراقبت و نگهداری کنم؟ – ویژه دختران ۹ تا ۱۲ سال)
عکس‌های خوب، عکس‌های بد/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب عکس‌های خوب، عکس‌های بد/ خرید کتاب عکس‌های خوب، عکس‌های بد)
امان از دست زورگوها/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب امان از دست زورگوها/ خرید کتاب امان از دست زورگوها)
چگونه از بدنم مراقبت و نگهداری کنم؟ – ویژه دختران ۱۲ تا ۱۷ سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب چگونه از بدنم مراقبت و نگهداری کنم؟ – ویژه دختران ۱۲ تا ۱۷ سال/ خرید کتاب چگونه از بدنم مراقبت و نگهداری کنم؟ – ویژه دختران ۱۲ تا ۱۷ سال)
تربیت جنسی کودکان – آشنایی با مراحل رشد جنسی کودکان/ برای بزرگسال/ (معرفی کتاب تربیت جنسی کودکان – آشنایی با مراحل رشد جنسی کودکان/ خرید کتاب تربیت جنسی کودکان – آشنایی با مراحل رشد جنسی کودکان)
آموزش خودمراقبتی؛ روشی برای پیشگیری از سوء استفاده از کودکان و جلوگیری از آزار جنسی آن ها/ برای بزرگسال/ (معرفی کتاب آموزش خودمراقبتی؛ روشی برای پیشگیری از سوء استفاده از کودکان و جلوگیری از آزار جنسی آن ها/ خرید کتاب آموزش خودمراقبتی؛ روشی برای پیشگیری از سوء استفاده از کودکان و جلوگیری از آزار جنسی آن ها)
کودک آزاری: انواع آزار جسمی، جنسی، عاطفی و بی توجهی به کودکان/ برای بزرگسال/ (معرفی کتاب کودک آزاری: انواع آزار جسمی، جنسی، عاطفی و بی توجهی به کودکان/ خرید کتاب کودک آزاری: انواع آزار جسمی، جنسی، عاطفی و بی توجهی به کودکان)
گذر از دوره‌ی بلوغ/ برای بزرگسال/ (معرفی کتاب گذر از دوره‌ی بلوغ/ خرید کتاب گذر از دوره‌ی بلوغ)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on