فهرست کتابک به مناسبت روزجهانی حقوق جانوران، 19 آذر

فهرست کتابک به مناسبت روزجهانی حقوق جانوران، ۱۹ آذر

۱۰ دسامبر برابر با ۱۹ آذر، به نام «روزجهانی حقوق جانوران» نام‌گذاری شده است. بسیاری از جانوران به دلیل شکارهای بی‌رویه، از بین بردن زیستگاه طبیعی آن‌ها و طمع برخی انسان‌ها از حق طبیعی زیستن محروم می‌شوند. کشتارهای بی‌رحمانه‌ی جانوران در صنعت مد و پوشاک و بهره‌وری نادرست از آن‌ها در صنایع غذایی در برخی از کشورها، از دیگر نمونه‌های زیر پا گذاشتن حق طبیعی زیستن جانوران است.

در سال ۱۹۴۸، سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را در ۱۰ دسامبر پس از شکنجه‌هایی که در طول جنگ جهانی دوم در اردوگاه‌های کار اجباری توسط آلمان نازی به انسان ها انجام شد، تصویب کرد. پس از این، سازمان‌ها، انجمن‌ها و افراد از سرتاسر جهان خواستار تعمیم این اعلامیه به قلمرو حیوانات برای دفاع از حقوق حیوانات شدند. بنیانگذاران این روز اظهار داشتند از آنجایی که حیوانات نمی‌توانند اعتراض کنند، رای دهند یا از خود دفاع کنند، این وظیفه انسان است که این کار را برای آن‌ها انجام دهد. دهم دسامبر هدفمندانه به عنوان روز جهانی حقوق جانوران انتخاب شد تا همزمان با روز حقوق بشر، در یک روز باشد. از آن زمان، رویدادها، تظاهرات، و جمع‌آوری کمک‌های مالی در سراسر جهان سازماندهی شده‌اند تا واقعیت آزار و بهره‌کشی از حیوانات را افشا کنند.

کتابک برای روزجهانی حقوق جانوران کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

باغچه‌ی هاپو/ برای ۳ تا ۷ سال/ ​(معرفی کتاب باغچه‌ی هاپو/ خرید کتاب باغچه‌ی هاپو)
چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟/ برای ۳ تا ۷ سال/ ​(معرفی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟/ خرید کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟)
گربه آقای براون/ برای ۳ تا ۹ سال/ ​(معرفی کتاب گربه آقای براون/ خرید کتاب گربه آقای براون)
پسر کوچک و ماهی بزرگ/ برای ۳ تا ۹ سال/ ​(معرفی کتاب پسر کوچک و ماهی بزرگ/ خرید کتاب پسر کوچک و ماهی بزرگ)
گوزن شاخدار فایده اش چیه/ برای ۳ تا ۹ سال/ ​(معرفی کتاب گوزن شاخدار فایده اش چیه/ خرید کتاب گوزن شاخدار فایده اش چیه)
هیس ما یک نقشه داریم/ برای ۳ تا ۹ سال/ ​(معرفی کتاب هیس ما یک نقشه داریم/ خرید کتاب هیس ما یک نقشه داریم)
این گوزن مال من است/ برای ۳ تا ۹ سال/ ​(معرفی کتاب این گوزن مال من است/ خرید کتاب این گوزن مال من است)
بچه باتلاق/ برای ۳ تا ۹ سال/ ​(معرفی کتاب بچه باتلاق/ خرید کتاب بچه باتلاق)
روباه کوچک / برای ۳ تا ۱۲ سال/ ​(معرفی کتاب روباه کوچک/ خرید کتاب روباه کوچک)
به خاطر خرس‌های قطبی/ برای ۳ تا ۹ سال/ ​(معرفی کتاب به خاطر خرس‌های قطبی/ خرید کتاب به خاطر خرس‌های قطبی)
سنجاب کجا رفته بود؟/ برای ۳ تا ۹ سال/ ​(معرفی کتاب سنجاب کجا رفته بود؟خرید کتاب سنجاب کجا رفته بود؟)
می‌خواهم پاندا را نجات دهم/ برای ۳ تا ۹ سال/ ​(معرفی کتاب می‌خواهم پاندا را نجات دهم/ خرید کتاب می‌خواهم پاندا را نجات دهم)
انگشت جادویی/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ ​(معرفی کتاب انگشت جادویی/ خرید کتاب انگشت جادویی)
فریاد یوزپلنگ/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ ​(معرفی کتاب فریاد یوزپلنگ/ خرید کتاب فریاد یوزپلنگ)
شکار روباه/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ ​(معرفی کتاب شکار روباه/ خرید کتاب شکار روباه)
وینی خرسه/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ ​(معرفی کتاب وینی خرسه/ خرید کتاب وینی خرسه)
اندوه بالابان/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ ​(معرفی کتاب اندوه بالابان/ خرید کتاب اندوه بالابان)
انجمن یوزهای شریف/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ ​(معرفی کتاب انجمن یوزهای شریف/ خرید کتاب انجمن یوزهای شریف)
اوا/ برای ۱۲ سال به بالا/ ​(معرفی کتاب اوا/ خرید کتاب اوا)
اسب پرنده/ برای ۱۲ سال به بالا/ ​(معرفی کتاب اسب پرنده/ خرید کتاب اسب پرنده)
خانواده من و بقيه حيوانات/ برای ۱۲ سال به بالا/ ​(معرفی کتاب خانواده  من و بقيه حيوانات/ خرید کتاب خانواده  من و بقيه حيوانات)
روباهی به نام پکس/ برای ۱۲ سال به بالا/ ​(معرفی کتاب روباهی به نام پکس/ خرید کتاب روباهی به نام پکس)

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹-۰۹-۲۰ ۱۵:۱۶
متن سفارشی:

ديدگاه شما