گزارش برنامه‌ی سوادآموزی کاربردی مادران در سال 1401

برنامه‌ی «با من بخوان»، پس از بیش از یک‌دهه فعالیت در حوزه‌ی ترویج کتاب‌خوانی و سوادآموزی کودکان و اجرای برنامه‌ی «خواندن با خانواده» در سال‌های اخیر، به‌تازگی آموزش سواد کاربردی به مادران را به شیوه‌های آموزشی خود افزوده است.

تجربهی‌ سال‌ها فعالیت برای‌مان روشن کرد که ارتباط میان مادران و کودکان تنها هنگامی می‌تواند از جنبه کیفی گسترش و بهبود یابد که مادران باسواد باشند. از این رو طرح آموزش سواد کاربردی مادران در دستور کار قرار گرفت تا به یاری کم‌برخوردارترین مادران جامعه بیاید. برنامه‌ریزی و آماده‌سازی محتوای آموزشی این برنامه از تابستان ۱۴۰۱ آغاز شد. اجرای پایلوت برنامه از آبان ۱۴۰۱ در ۳ مرکز و با همکاری ۵۹ مادر و ۵ آموزگار آغاز شده و در پایان سال ۱۴۰۱ به نیمه‌ راه رسیده است.

گزارش اجرای طرح پایلوت این برنامه در سال 1401 را در فایل پیوست و در لینک زیر بخوانید:

گزارش برنامه‌ی سوادآموزی کاربردی مادران - سال 1401

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on